TRAnsLIterationsPICKER
_b- _p- _d- _t- _g- _k- _ḫ- _r- _l- _m- _n- _š- _z- _₀- _₁- _₂- _₃- _₄- _₅- _₆- _₇- _₈- _₉- _a- _e- _i- _u- _ú- ? !
a- ba- pa- da- ta- ga- ka- ḫa- ra- la- ma- na- wa- ša- za- ab- ap- ad- at- ag- ak- aq- aḫ- ar- al- am- an- aš- az-
e- be- pé- de- te- ge- ke- ḫe- re- le- me- ne- še- ze- eb- ep- ed- et- eg- ek- eq- eḫ- er- el- em- en- eš- ez-
i- bi- pí- di- ti- gi- ki- ḫi- ri- li- mi- ni- ya- ši- zi- ib- ip- id- it- ig- ik- iq- iḫ- ir- il- im- in- iš- iz-
u- bu- pu- du- tu- gu- ku- ḫu- ru- lu- mu- nu- šu- zu- ub- up- ud- ut- ug- uk- uq- uḫ- ur- ul- um- un- uš- uz-

kán_ A-NA I-NA ŠA LIM d m f ḪI.A MEŠ É GIŠ TÚG URU NINDA GEŠTIN UTU É KUR NINDA LUGAL GAL "x-" "x " DINGIR UDU LAMMA DUMU
Á À É È Í Ì Š Ú Ù š ú ù

ggwm 2008-2009
Font sel.:
Tastatur:
Text:
Zeilen:
Insert: