index introductio imagines partitura exemplar translatio e-mail

CTH 336.6

Exemplar --

§ 1'

1 -- [ ... ]

2 -- [ ... ]-tali? [ ... ]

3 -- [ ... ]-anna [ ... ]

4 -- [ ... ]-ezzi

5 -- maḫ[a?- ... ]

6 -- [ ... -a]tmašuwa? [ ... ]-ma?

7 -- išḫaš=šiš=wa [m]aḫḫa[n ... ] UL GU4-uš

8 -- UL=ma=wa UDU-u[š ... ] maḫḫan

9 -- apāšš=a QĀTAMMA [ ... ]

10 -- ītten=wa MUNUSÙMMEDA šašḫatten

11 -- [ ... ]-ḫui?

12 -- nu -aš peran tiyet

13 -- [ ... ]-iš? pa?-[ ... ]-i

14 -- eḫu=wa [ ... ] MUŠENḪI.A IŠTU GU4 UDUḪI.A [ ... ] ŠU? MUNUSÙMMEDA [ ... ] paiši

15 -- nu [ ... ]

§ 2''

16 -- [ ... ] wal-[ ... ]

17 -- nu kēt [ ... ]

18 -- [ ... w]al(a)ḫta

§ 3''

19 -- [ ... ]-ta tampuēšt[a]

20 -- [ ... ]-da GIŠmukrit [ ... ap]ātta ta[m]puēšta

21 -- [ ... ]-ša UL wemiēt

§ 4''

22 -- [ ... ] NA4pēruni [ ... ]

23 -- [ ... ] MUNUSḫarwanza=šiš ki[šḫut?]

24 -- [ ... ]-ka natta [ ... ]

25 -- [ ... p]ēdatti

26 -- [ ... n]aēr

27 -- DU[MU ... ]

28 -- [ ... -a]z dḫa[nnaḫanna- ... ]

29 -- [ ... ]-it [ ... ]

§ 5'''

30 -- [ ... ] 1-EN appezzi [ ... ]uek

31 -- nu=za īt

32 -- takku punuššan[zi kwi]tki

33 -- nu=ddu=za apāš=pat kappuezzi [ ... ]

34 -- paizzi=wa=mu=za ḫalāi

35 -- uda=wa=mu [ ... ]

36 -- zik=pat šagāin kwinki te[t]

37 -- UMMA DINGIR.MAḪ

38 -- kwitt=a temi

39 -- UL=w[a ... ] dLAMMA ḫalukan iyat

40 -- zik=w[a ... ] ištmašta

41 -- nu=war=ašta [ ... ] watkutta

42 -- n=aš [ ... ]

43 -- nu=wa MUNUSḫarwanda[š] URU-an ḫarnik[- ... ]

§ 6'''

44 -- [ ... -n]aš=a pera[n ... ]

45 -- [ ... ] namma [ ... ]

§ 7''''

46 -- [ ... ]

47 -- nu DINGIR-LAM [ ... ]

§ 8''''

48 -- [ ... ]

Citatio: (ed.), hethiter.net/: CTH 336.6 (TX 2009-08-27)Editio ultima: Textus 2009-08-27