index introductio imagines partitura exemplar translatio bibliographia e-mail

CTH 41.I.4

Exemplar --

§ 1'

1 -- [ ... ] utarrū-šu

2 -- [ ... ]-ši atta

3 -- [ ... ]-ru

§ 2''

4 -- [ ... ] ...

5 -- [ ... ](-)minama

1 -- [DUTU-ši aššum m]Šunaššura [itti LUGAL Ḫurri šulm]ān-šu ul immang[ar]

§ 3''

7 -- [šumma LUGAL Ḫurri EGIR mŠunaššura ip]aṭṭar

8 -- [LUGAL Ḫurri kēam iqabbi]

9 -- [KUR URUKi]zzuwatniKI [KUR-su ša DUTU-ši-mi]

10 -- [anāku appunamma ana KUR URUKi]zzuwatniKI [ul inākummi2]

§ 4''

11 -- [šumma šar Ḫurri šapal ]š DINGIRMEŠ kēam iša[kkan]

12 -- [DUTU-ši itti LUGAL Ḫurri šulmānam ip]puš

13 -- [šumma LUGAL Ḫurri EGIR mŠunaššura ul i]paṭṭar

14 -- [DUTU-ši šulmān-šu ul immangar]

§ 5''

15 -- [ ... ]

16 -- [mŠunaššura] itti DUTU-ši qātamma [itti ḫāmiš tāḫazam itt]i-šu [ nippuš]


2

Bei der schwierigen Form i-na-a-ku-um-mi handelt es sich wohl um eine stark fehlerhafte Wiedergabe von intendiertem *nakalmāku-mi Stativ 1. Ps. Sg. assyr. von nekelmû "finster/zornig anschauen" handelt. Für andere Deutungen s. Huehnergard 1997, 139 (īnāku "ich bin Auge" = "ich begehre") und Schwemer 2005, 104 (enâku zu enû "ändern").


Editio ultima: Textus 2014-02-19 13:20:13.83