index introductio imagines partitura exemplar translatio bibliographia e-mail

CTH 62

Exemplar -akk

§ 1

1 -akk [umm]a DUTU-ši mMuršili LUGAL GAL LUGAL K[UR URUḪa]tti [narā]m DU DUMU mŠuppil[uliuma LUGAL GAL LUGAL KUR URUḪatti UR.SAG]


§ 2

2 -akk mAzira ana kâša mTuppi-DU-up abi abī=ka šū itti abī=ya itta[kir=ma?] 1 abū=ya ana ardutti=šu uttēr=šu

3 -akk LUGALMEŠ URUNuḫašši u LUGAL KUR URUKinza itti [abī=ya] ikkirū

4 -akk u mAzira abi abī=ka itti abī=ya ul ikkir

5 -akk šalmu=ma šalim4

6 -akk abū=ya itti KÚRMEŠ=šu intatḫas=su

7 -akk u mAz[ir]a abi abī=ka kanna=ma itti KÚRMEŠ ša abī=ya intatḫas=su

8 -akk mAzira qātu [abī=ya] iṣṣur

9 -akk abā=ya mimma ul ušar'ib9

10 -akk u abū=ya mAzira qadu māti=šu ittaṣar=šu

11 -akk ana mAzira qadu KUR=šu amāta zapurta m[atim]a12 ul isḫuraš=šu

13 -akk 3 me GUŠKIN bašla maḫrâ15 mandatta ša abū=ya ana abi a[bī=k]a immidu

14 -akk ina MU.KAM-ti MU.KAM-ti=ma ittataššâš=šu

15 -akk immatima u[l] ikla

16 -akk immatima ul ušar'ib=šu

17 -akk abū-ia EGIR-ki šimti=šu illiku

18 -akk u anāku an[a GI]ŠG[U.ZA] abī=ya attašab

19 -akk mAzira abi abī=ka ana pāni abī=ya ta[rṣu]

20 -akk an[a pānī=ya] kanna=ma tarṣu

§ 3

21 -akk LUGALMEŠ URUNuḫašši u LUGAL URUKinza šanuttē=šunu ana [yaši] k[ī? ikkirū]

22 -akk mAzira a[bi] abī=ka u mDU-DU-up abū=ka itti LUGALMEŠ š[âšunu? ... ]19

23 -akk [? pān]ānu? qātu [abī=y]a iṣṣurū

24 -akk u qātī kanna=ma ittaṣrū

25 -akk []

26 -akk [enūm]a? mAz[ira L]ÚŠU.GI

27 -akk ana KÚR alāki ul il’e

28 -akk ...[ ... qadu ÉRINMEŠ ANŠE.KUR.R]AMEŠ 24 itti KÚR intatḫaṣū

29 -akk u mDU- DU-up q[adu ÉRINMEŠ ANŠE.KUR.RAMEŠ ša KUR URU]Amurri itti nakri []tamma [i]ttatḫaṣū

30 -akk DU[TU-ši uḫalliq-šunūti]?28

31 -akk [ša? m!Azira [ana] abī-ia [ ... ]

32 -akk []

33 -akk [ ... ]x-ni ul iddinaš-šu

34 -akk []

§ 4

35 -akk []

36 -akk [ ... ]x-tu ittašaDu

37 -akk [ ... ]-a ayyimma [ ... ]

38 -akk [ ... ] mam[ma ... ]

§ 5'

§ 6'

§ 7'

§ 8''

§ 9''

§ 10''

§ 11''

§ 12''

§ 13''

§ 14''

§ 15''

§ 16''

§ 17''

§ 18''

§ 19''

§ 20'''

§ 21'''

§ 22'''

§ 23'''

§ 24'''

§ 25'''

204 -akk mīnummê awāteMEŠ ša riksi u ša māmīti[ša ina ŠÀ-bi ṭu]ppi annīti šaṭrat

205 -akk šumma mTuppi-DU-up awāt[eMEŠ a]nnīti ša riksi u ša māmīti [ inaṣṣa]r

206 -akk u nīš DINGIRMEŠ annûti mTuppi-DU-up [qadu rēši=š]u [DA]M=šu DUMU=šu DUMU.DUMU=šu É-ti=šu URU-lì=šu KUR=šu u qadu mimmû=šu luḫalliqū=šu

§ 26'''

207 -akk u šumma mTuppi-DU-up a[wāte]MEŠ annīti76 [ša riksi u māmī]ti ša ina ŠÀ ṭuppi annî [šaṭrā inaṣṣar]

208 -akk [u m]Tuppi-DU-up nīš DINGIR-lim annûti q[ad]u SAG.DU=sú DAM=sú DUMU=šu DUMU.D[UMU]u É=ka [KUR=ka UR]U=ka ÌRMEŠ-ka [(GÉMEMEŠ-ka?) mimmû=ka liṣ]ṣurū=ka

§ 27'''

209 -akk [DUB.1.KAM ša mTuppi-DU-up ša riks]i qati


1

Erg. nach Weidner 1923, 76. Singer 1990, 150f. mit n. 1 erg. itta[lka]. S. Devecchi 2012, 45f.

4

Fehlt in der heth. Fassung.

9

In der heth. Fassung an anderer Stelle (Kolon 12).

12

Weidner 1923, 76: m[a-am-m]a, danach Del Monte 1986, 156. Weidner fasste mamma grammatisch richtig, aber im Widerspruch zu der heth. Fassung (Subjekt: ABU-YA) als Subjekt auf. Del Monte versteht mamma ("irgendjemand") in der Weise von mimma ("irgendetwas"). Die hier vorgeschlagene Lesung vermeidet die sachliche bzw.grammatische Unstimmigkeit.

15

Zum Ausdruck 3 ME GÍN GUŠKIN BA-AŠ-LA MA-ḪA-RA SIG5 s. Kolon 69 und vgl. Starke 1982, 56 ff.

19

[ul us-sé-em-mi-ḫu] „sie taten sich nicht zusammen“ nach CTH 51.I Kolon 86 (KBo 1.1 Vs. 48 und Dupl.)? S. Anm. 20.

24

Ergänzung Del Monte 1986, 158.

28

Ergänzung nach der heth. Fassung.

76

Fehler (Sg. statt Pl.), Sg. als Kollektiv oder annêti?


Editio ultima: Textus 2013-10-16 14:11:55.69