.

unter Mitarbeit von

Natalia Bolatti-Guzzo

Andrea Intilia, Alvise Matessi & Marco De Pietri

.

Suchergebnis | Search Result


1 Hits

  • = Orhun M., Hititler’de Karaciğer Falı, Kuş Uçuşu Falı ve Bunların Etrüskler’deki Uzantısı / The Fortune-Telling of Liver, Bird-Flying in Hittites and Their Tracks on Etruscans , in: Akademik Bakış 3 231-250.


    Neue Abfrage | New Search