.

unter Mitarbeit von

Natalia Bolatti-Guzzo

Andrea Intilia, Alvise Matessi & Marco De Pietri

.

Suchergebnis | Search Result


1 Hits

  • = Soysal O., Eski Anadolu Toponomisi’nde Değişik Yorumlara Açık Bir Yapım Öğesi Hakkında: Hititçe –aš+ḫapa “... nehir(i)” ya da Hattice š(a)ḫap “tanrı”?, in: 7 HitCongr 783-791.


    Neue Abfrage | New Search