.

unter Mitarbeit von

Natalia Bolatti-Guzzo

Andrea Intilia, Alvise Matessi & Marco De Pietri

.

Suchergebnis | Search Result


1 Hits

  • = Öz E., Kültepe tabletleri ışığında, M.Ö II. Binde, kadının iş hayatındaki yeri (The Place of Woman in the Business Life in the Light of Kültepe Tablets in the 2nd Millennium BC), in: Sosyal Bilimler Enstitüsü 25/2 47-57.


    Neue Abfrage | New Search