.

unter Mitarbeit von

Natalia Bolatti-Guzzo

Andrea Intilia, Alvise Matessi & Marco De Pietri

.

Suchergebnis | Search Result


1 Hits

  • = Özgüç N., Kültepe'de 1950 Yılında T.T.K. Adına Yapılan Kazıda Bulunan Mühür ve Mühür Baskıları Hakkında Ön-Rapor / Vorbericht über die Siegel und Siegelabdrücke der Kültepe Grabung 1950, in: Belleten 17 119-122 / 123-127.


    Neue Abfrage | New Search