.

unter Mitarbeit von

Natalia Bolatti-Guzzo

Andrea Intilia, Alvise Matessi & Marco De Pietri

.

Suchergebnis | Search Result


1 Hits

  • = Ünal A., Boğazköy Metinlerinin Işığı Altında Hititler Devri Anadolu'sunda Filolojik ve Arkeolojik Veriler Arasındaki İlişkilerden Örnekler [Relations Between Philological and Archaeological Data in the Light of Boğazköy Inscriptions], in: AMM-K 1992 11-31.


    Neue Abfrage | New Search