.

unter Mitarbeit von

Natalia Bolatti-Guzzo

Andrea Intilia, Alvise Matessi & Marco De Pietri

.

Suchergebnis | Search Result


1 Hits

  • = Arıkan Y., Hitit Çivi Yazılı Belgelerinde šuḫḫa- "(Düz) Dam, Çatı" Ve Onun Dinsel ve Sosyal Hayattaki Yeri, in: ArchAnat 6/1 11-57.


    Neue Abfrage | New Search