julmax25.gif (1K)
. .

Suchergebnis | Search Result


1 Hits

  • = Giorgadze G.G., K voprosu ob oboznačenii "serebra" v chettskich klinopisnych tekstach (Le mot signifiant "argent" selon les textes cunéiformes hittites), in: VDI 182 132-138.


    Neue Abfrage | New Search