.

unter Mitarbeit von

Natalia Bolatti-Guzzo

Andrea Intilia, Alvise Matessi & Marco De Pietri

.

Suchergebnis | Search Result


1 Hits

  • = Ivanov V.V., Proischoždenie i istorija chettskogo termina panku- "sobranie" [L'origine et l'histoire du terme hittite panku- "réunion"], in: VDI 62 19-36;.


    Neue Abfrage | New Search