.

unter Mitarbeit von

Natalia Bolatti-Guzzo

Andrea Intilia, Alvise Matessi & Marco De Pietri

.

Suchergebnis | Search Result


1 Hits

  • = Korošec V., Vojskovanje po hetitskih poročilih s pravnozgodovinskega vidika (Warfare of the Hittites Seen from the Legal Point of View), in: Zbornik znanstvenih razprav 31 135-148. [Engl. Rés. 148]


    Neue Abfrage | New Search