julmax25.gif (1K)
. .

Suchergebnis | Search Result


1 Hits

  • = Korošec V., Razvoj hetitskih vazalnih odnosov v luči tekstov iz Ugarita (L'évolution de la vassalité hittite à la lumière des textes d'Ugarit), in: Zbornik znanstvenih razprav 34 155-175. [Franz. Résumé]


    Neue Abfrage | New Search