.

unter Mitarbeit von

Natalia Bolatti-Guzzo

Andrea Intilia, Alvise Matessi & Marco De Pietri

.

Suchergebnis | Search Result


1 Hits

  • = Velhartická Š., Orientalista Bedřich Hrozný – rozluštitel chetitského jazyka ve světle nově objevených dokumentů / The Orientalist Bedřich Hrozný – the Hittite Language Decipherer in the Light of Newly Discovered Documents , in: Velhartická Š. 2015b 12-54.


    Neue Abfrage | New Search