.

unter Mitarbeit von

Natalia Bolatti-Guzzo

Andrea Intilia, Alvise Matessi & Marco De Pietri

.

Suchergebnis | Search Result


1 Hits

  • = Popov V., Njakoi strani ot statuta na robite v chetskata d'ržava (Po danni ot chetskite zakoni) (Certains aspects du statut des esclaves dans I'Etat hittite /D'après leg lois hittites/), in: 1CongrSHBulg 317-321.


    Neue Abfrage | New Search