.

unter Mitarbeit von

Natalia Bolatti-Guzzo

Andrea Intilia, Alvise Matessi & Marco De Pietri

.

Suchergebnis | Search Result


1 Hits

  • = Popov V., Osnovni čerti na socialno-klasovata struktura na chetskogo obščestvo (Po danni ot chetskite zakoni) (Traits caractéristiques de la structure des classes de la société hittite /d'après les données des lois hittites/), in: Trudove na Velikot' 8 3-15. [Russ. und franz. Zusammenfassung]


    Neue Abfrage | New Search