.

unter Mitarbeit von

Natalia Bolatti-Guzzo

Andrea Intilia, Alvise Matessi & Marco De Pietri

.

Suchergebnis | Search Result


1 Hits

  • = Popov V., Njakolko beležki okolo sobstvenostta na zemjata v chetskoto obščestvo (Formes fondamentales de propriété dans la société hittite), in: Trudove na Velikot' 9 3-21. [Russ. und franz. Zusammenfassung]


    Neue Abfrage | New Search