Konkordanz der hethitischen Keilschrifttafeln

 Logo
Silvin Košak

Citatio: S. Košak, hethiter.net/: hetkonk (2.plus)Arandı: INVNR:~~ CTH:~~ PUBL.:~KBo~33~181 ALIA:~~
1 metinler/metin parçaları

envanter numarası yayınCTH buluntu yeri tarih. notlar
229/g . 3D KBo 33.181 628.Tf06.C Bk. D: Büyükkale m/11. In der Ziegelschutt-Schicht. - Hellroter gebr. Ton jh. TLH (Schreiber mUR.MAḪ-LÚ).
vgl. E. Badalì, THeth 14/1, 1991, 123; V. Haas, HbOr I/15, 1994, 383 Anm. 12, 860 Anm. 54, 863 Anm. 71f.; M.-C. Trémouille, SMEA 40, 1998, 270; W.J.I. Waal, StBoT 57, 2015, 446. - (Schreiber mUR.MAḪ-LÚ).

(Üstünde 1 tabletler, 1 parçaları)


Giriş | Kısaltmalar | Sorgu