altBab PICKER (please install font SANTAKKU first)
Gerfrid G.W. Müller 2009-2010
A 𒀀 Á 𒀉 A' 𒀪 AB 𒀊 ÁB 𒀖 AD 𒀜 AG 𒀝 ÁG (NÌNDAxNE) 𒉘 AGRIG (IGI-DUB) 𒅆𒁾 AḪ (ḪIxNUN) 𒄴 AL 𒀠 ALAM 𒀩 AM (GUDxKUR) 𒄠 AMA (GÁxAN) 𒂼 AMAR 𒀫 AN 𒀭 ANŠE 𒀲 APIN (ENGAR) 𒀳 AR (IGI-RI) 𒅈 ARAD (NÍTA) 𒀴 AŠ 𒀸 ÁŠ 𒀾 ÀŠ 𒐋 ASARI (URUxIGI) 𒍂 AŠGAB 𒀿 AZ (PIRIGxZA) 𒊍
BA 𒁀 BAD 𒁁 BÀD (cf. UG5, n.272) 𒂦 BAL 𒁄 BALAG 𒁆 BANMIN 𒑐 BANŠUR(URUxURUDA) 𒍎 BAR 𒁇 BÁRA 𒁈 BI 𒁉 BÍL (NEšeššig) 𒉋 BU 𒁍 BÙLUG 𒉽𒉽 BUR 𒁓 BURU14 (ENxKÁR) 𒂙
DA 𒁕 DAG 𒁖 DAM 𒁮 DÀR 𒁰 DAR (GÙN, ḪUgunu) 𒁯 DÉ (UMUMxKASKAL) 𒌤 DI 𒁲 DIB 𒁳 DIM 𒁴 DIN 𒁷 DIŠ 𒁹 DIŠ-U 𒁹𒌋 DU 𒁺 DU6 (LAGARgunu) 𒇯 DUB 𒁾 DUG 𒂁 DÙL (SAGgunu) 𒊨 DUL (U-TÚG) 𒌋𒌆 DUN4 𒂈 DÚR 𒂉 DUR (GÚxKAK) 𒄙
E 𒂊 É 𒂍 EDIN 𒂔 EGIR 𒂕 EL 𒂖 EN 𒂗 ÉN (ŠÚ-AN) 𒋙𒀭 ENGUR (LAGABxḪAL) 𒇉 EREN (SÍG-NUN) 𒂞 ERIM 𒂟 EŠ (U-U-U) 𒌍 EŠ5 𒐈 EŠ6 𒐁 ÉSIR (LAGABxKUL) 𒇒 EZEN 𒂡

GA 𒂵 GÁ 𒂷 GAB 𒃮 GAD 𒃰 GAG (KAK) 𒆕 GAL 𒃲 GAN 𒃶 GÁN 𒃷 GÀR 𒃼 GAZ (GUMxŠE) 𒄤 GE23 (DIŠtenu; PSD: AŠzidatenu) 𒀹 GÉME (SAL-KUR) 𒊩𒆳 GEŠTIN 𒃾 GI 𒄀 GI4 𒄄 GIG (MI-NUNUZ) 𒈪𒉭 GIGIR (LAGABxBAD) 𒇀 GIL (GI-GI) 𒄃 GIM (DÍM) 𒁶 GÍN (DÙNgunu) 𒂆 GÍR 𒄊 GÍR 𒄈 GIR (ḪAgunu) 𒄫 GIŠ 𒄑 GIŠGAL (URUxMIN) 𒍇 GU 𒄖 GÚ (TIK) 𒄘 GU4 (GUD) 𒄞 GU7 (KAxNÌG) (KAxGAR) 𒅥 GUL 𒄢 GUN (GÚ-UN) 𒄘𒌦 GUR 𒄥
ḪA 𒄩 ḪAL 𒄬 ḪAR (ḪIxÁŠ) 𒄯 ḪI 𒄭 ḪU 𒄷 ḪÚB 𒄸 ḪUB (ḪÚBxUD) 𒄽 ḪÚL 𒄾
I 𒄿 IA 𒅀 IÁ 𒐊 IA7 𒐃 IB 𒅁 IDIGNA (MAŠ-GÚ-GÀR) 𒈦𒄘𒃼 IG 𒅅 IGI 𒅆 IL 𒅋 ÍL 𒅍 ILIMMU 𒐎 ÍLIMMU 𒐇 IM 𒅎 IMIN 𒐌 ÍMIN 𒐅 IN 𒅔 IR 𒅕 IŠ 𒅖
KA 𒅗 KÁ 𒆍 KAB 𒆏 KAD4 𒆒 KAL 𒆗 KAM (ḪI-BAD) 𒄰 KAR (TE-A) 𒋼𒀀 KÁs 𒆍 KAŠ4 (DUšeššig) 𒁽 KASKAL 𒆜 KÉŠ 𒆟 KÈŠ (ÉN-ŠÁRxGAD) 𒋙𒀭𒄲 KI 𒆠 KIB 𒄒 KID 𒆤 KÍD (TAK4) 𒋺 KIMIN (KI-MIN) 𒆠𒈫 KIN 𒆥 KINGUSILA 𒑜 KIŠ 𒆧 KISAL 𒆦 KU4 𒆭 KU7 𒆯 KUG (KÙ) 𒆬 KUM (GUM) 𒄣 KUN 𒆲 KUR 𒆳 KÚŠU 𒆵
LA 𒆷 LAGAB 𒆸 LAḪ4 (DU/DU) 𒁻 LAL 𒇲 LÁL (LALxLAL) 𒇳 LÀL (TAxḪI) 𒋭 LAM 𒇴 LI 𒇷 LIBIR (IGI-ÉŠ, écrit IGI-DIB, cf.731) 𒅆𒁳 LIŠ 𒇺 LU 𒇻 LÚ 𒇽 LUGAL 𒈗 LUḪ 𒈛 LUL 𒈜 LUM 𒈝
MA 𒈠 MÁ 𒈣 MAḪ 𒈤 MAR 𒈥 MAŠ 𒈦 MÁŠ 𒈧 ME 𒈨 MES 𒈩 MEŠ (ME-EŠ) 𒈨𒌍 MI 𒈪 MIN 𒈫 MIR (DÙNgunugunu) 𒂇 MU 𒈬 MUG 𒈮 MUL (AN/AN-AN) 𒀯 MUN(DIMxŠE//KUR) 𒁵 MUNUS (SAL) 𒊩 MÚRU (NISAG) 𒌘 MUŠ 𒈲 MÙŠ (INANNA) 𒈹 MÚŠ (SUḪ; MÙŠgunu) 𒈽
NA 𒈾 NÁ 𒈿 NA4 (NI-UD) 𒉌𒌓 NAGA 𒉀 NAGAR 𒉄 NAM 𒉆 NE 𒉈 NI 𒉌 NÍG (GAR) 𒃻 NIGIDAEŠ 𒑗 NIGIDAMIN 𒑖 NIGIN (LAGAB-LAGAB) 𒆸𒆸 NIM 𒉏 NIMIN 𒐏 NIN (SAL-TÚG, assyr. SAL-MA) 𒊩𒌆 NINA (ABxḪA) 𒀏 NINNU 𒐐 NIR (NUN/NUN) 𒉪 NU 𒉡 NUMUN (KUL) 𒆰 NUN 𒉣 NUSKA (PA-TÚG) 𒉺𒌆
PA 𒉺 PAB (KÚR) 𒉽 PAD 𒉻 PAN 𒉼 PÉŠ (cf. n.882) 𒉾 PI 𒉿 PÙ (KAxKÁR) (KÁR=GÁNtenu) 𒅤 RA 𒊏 RI 𒊑 RU 𒊒 SA 𒊓
ŠA 𒊭 ŠÀ 𒊮 SA6 (ŠA6) 𒊷 SAG 𒊕 ŠAGAN (U-GAN) 𒌋𒃶 SAGŠU (U-SAG) 𒌋𒊕 ŠÀM (NÍNDAxAN) 𒉓 ŠANABI 𒑛 SAR 𒊬 ŠE 𒊺 ŠEN (SUxA) 𒊿 ŠEŠ 𒋀 SI 𒋛 ŠID 𒋃 SIG 𒋝 SÍG 𒋠 SIG4 𒋞 SIG₇ (IGIgunu) 𒅊 SÍLA (QA) 𒋡 SILA4 (GÁxPA) 𒃢 ŠIM 𒋆 ŠIMxGAR (BAPPIR) 𒋋 ŠINIG (GAD-NAGA) 𒋒 SIPA (PA-LU) 𒉺𒇻 ŠIR (NU11) 𒋓 SISKUR (AMARxŠE) 𒀬 ŠITA 𒋖 SU 𒋢 ŠU 𒋗 ŠÚ 𒋙 SU4 (SIgunu) 𒋜 ŠUBUR 𒋚 SUD 𒋤 SUG (LAGABxA) 𒆹 SUḪUŠ (DUgunu) 𒁼 ŠUL (DUN) 𒂄 SUM 𒋧 SUR (ŠUR) 𒋩 ŠUŠANA 𒑚
TA 𒋫 TAB 𒋰 TAG (ŠUM) 𒋳 TAḪ (MU/MU) 𒈭 TAR 𒋻 TE 𒋼 TI 𒋾 TIR 𒌁 TU (DÙ) 𒌅 TUK 𒌇 TÚL (LAGABxU) 𒇥 TUM 𒌈 TÙM (NIMxGÁNtenu) 𒉐 TUR (DUMU) 𒌉 TÙR (NUN-LAGAR) 𒉣𒇬
U 𒌋 Ú 𒌑 Ù (IGI-DIB) 𒅇 U-DAR 𒌋𒁯 U8 (LAGABxGUD/GUD) 𒇇 UB 𒌒 UD 𒌓 UG (PIRIGxUD) 𒊌 UGU 𒌋𒅗 ÚḪ (UD-KÚŠU) 𒌔 UKKIN (URUxBAR) 𒌺 UL 𒌌 UM 𒌝 UMBIN (GAD-TAK4-ÚR) 𒌢 UN 𒌦 UNUG (ABgunu) 𒀕 UNUG (ABxU-U-U) 𒀕 UR 𒌨 ÚR 𒌫 ÙR (GÁxNIR) 𒃡 UR4 𒌴 URI 𒌵 URU 𒌷 URUDU (URUDA) 𒍏 UŠ 𒍑 USSU 𒐍 ÚTU (U-GA) 𒌋𒂵 ÙZ (MÁ-KASKAL) 𒍚 UZ (ŠE-U) 𒊻 UZU 𒍜 ZA 𒍝 ZAG 𒍠 ZAR (LAGABxSUM) 𒇡 ZI 𒍣 ZÍ (ZÉ, ABxPA) 𒍢 ZU 𒍪 ZUM 𒍮

Font sel.:
Tastatur:
Text:
Zeilen:
Insert: