index introductio imagines || partitura exemplar translatio bibliographia e-mail

CTH 404.1.II

Exemplar D

Citatio: A. Mouton (ed.), hethiter.net/: CTH 404.1.II (Expl. D, 07.05.2012)

[ § 14 ] D1

II 1

76 [ _ _ _ _ _ _ GIŠSE20-E]R-TUM še-er la-a-ḫu-wa-an-zi

[ § 14 ] D1

II 2

77 [ _ _ _ _ _ _ ] 78 [n]a-an-kán IZI-i pé-eš-ši-ia-zi

[ § 14 ] D1

II 3

79 [ _ _ _ _ _ _ ]


[ § 15 ] D1

II 4

80 [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ] 81 [na-an-ša]-ma-aš-kán še-er e-ep-zi

[ § 15 ] D1

II 5

82 [ _ _ _ _ _ _ _ _ ] 83 [ _ _ _ _ _ _ Ú-i]t ḫal-ki-it wa-ar-kán-za


[ § 15 ] D1

II 6

84 [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ne-pí-i]š a-uš-zi

[ § 15 ] D1

II 7

85 [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a-u]š-zi

[ § 15 ] D1

II 8

86 [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ḫur-da]-a-e-eš QA-TAM-MA le-e ú-wa-an-zi


[ § 19 ] D2

II 1'

103 [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i-da-a-lu-u]š EME-[ _ _ _ ]

[ § 19 ] D2

II 2'

103 [ _ _ pa-i]z-zi


[ § 20 ] D2

II 3'

104 [ _ _ _ _ ḫar-zi-i]a-al-la-an da-[a-i]

[ § 20 ] D2

II 4'

105 [ _ _ _ _ SÍG] SA5 an-da ḫu-u-l[a-li-ia-az-zi]

[ § 20 ] D2

II 5'

106 na-an-[kán _ _ _ _ SISKU]R še-er ar-ḫa wa-[aḫ-nu-zi]

[ § 20 ] D2

II 6'

107 nu ki-i[š-ša-an _ _ _ ]5

[ § 21 ] D2

II 6'

108 kar-ap-du-wa

[ § 21 ] D2

II 7'

108 píd-da-a-li-[ _ _ i-d]a-a-lu-un EME-an

[ § 21 ] D2

II 8'

109 nu-wa-ra-an i[š-ki-ša-a]z kar-ap-du

[ § 21 ] D2

II 9'

110 ZU9-az-zi-ia-wa-[ra-at kar-a]p-du i-da-a-lu [ _ _ ]

[ § 21 ] D2

II 10'

110 i-da-lu-un EME-an 7

[ § 22 ] D2

II 10'

111 EGIR-an-da-ma-za MUNUSŠ[U.GI]

[ § 22 ] D2

II 11'

111 UR.TUR da-a-i 112 na-an-kán A-NA EN SISKUR š[e-er ar-ḫa]

[ § 22 ] D2

II 12'

112 wa-aḫ-nu-zi 113 nu ki-iš-ša-an me-ma-i

[ § 22 ] D2

II 13'

114 tar-pa-al-li-iš-wa NÍ.TEMEŠ-aš ḫu-u-ma-an-[da-aš]8

[ § 23 ] D2

II 14'

115 nu-uš-ši-kán iš-ši-i an-da al-la-pa-aḫ-ḫa-[an-zi]

[ § 23 ] D2

II 15'

116 nu ki-iš-ša-an te-ez-zi 117 pa-ra-a-wa-kán

[ § 23 ] D2

II 16'

117 al-la-pa-aḫ-tén a-pé-el U4.KAM-aš ḫu-ur-ta-uš

[ § 23 ] D2

II 17'

118 nu-kán UR.TUR ku-na-an-zi

[ § 23 ] D2

II 18'

119 nam-ma-an ḫa-a-ri-ia-an-zi


[ § 24 ] D2

II 19'

120 [ _ _ ] MUNUSŠU.GI A-NA 2 ENMEŠ SISKUR wa-a-tar ša-ra-a

[ § 24 ] D2

II 20'

120 [pa]-ap-pár-aš-zi 121 na-aš pár-ku-nu-uz-zi

[ § 24 ] D2

II 21'

122 [i]š-na-an-na-aš-ma-aš-kán še-er ar-ḫa wa-aḫ-[nu-u]z-zi


[ § 25 ] D2

II 22'

123 [EGI]R-[an-da-ma MUNU]SŠU.GI I[M-aš _ _ _ _ _ ]

[ § 25 ] D2

II 23'

123 [ _ _ _ _ ]

[ § 27 ] D2

III 1'

132 [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ d]a-a-i

[ § 27 ] D2

III 2'

133 [ _ _ _ _ _ _ _ SE20-ER-TU]M pít-ta[l-wa-ni-it]

[ § 27 ] D2

III 3'

133 [ _ _ _ _ _ ] 134 [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ] GIŠGEŠTIN ḪÁD.D[U.A]

[ § 27 ] D2

III 4'

134 [ _ _ _ _ _ _ an]-da da-a-[i]17

[ § 28 ] D2

III 5'

135 [ _ _ _ _ _ DUGḫu-pu-wa]-i ḫa-aš-ši-i [ _ _ ]

[ § 28 ] D2

III 6'

135 [ _ _ _ _ _ _ ] 136 [DUG]ḫu-u-pu-wa-ia du-[wa-ar-ni-iš-ke-ez-zi]


[ § 28 ] D2

III 7'

137 [ _ _ _ _ _ me-mi-iš-k]e-ez-zi 138 du-wa-ar-na-du-[wa-r]a-at

[ § 28 ] D2

III 8'

138 [ _ _ _ _ _ KAxU-i]t EME-it18

[ § 29 ] D2

III 9'

139 [ _ _ _ _ _DUG]u-pu-wa-i du-wa-ar-ni-eš-ke-[ez-zi]

[ § 29 ] D2

III 10'

140 [ _ NINDA.SIG-i]a pár-ši-ia-an-na-i

[ § 29 ] D2

III 11'

141 [ _ _ _ ]a-aš-ši-i pé-eš-ši-iš-ke-ez-zi


[ § 30 ] D2

III 12'

142 [ _ _ ] u-un-ni-ia-an-zi

[ § 30 ] D2

III 13'

143 [na-an-z]a na-ak-ku-uš-[ši-in _ _ _ _ _ ]

[ § 30 ] D2

III 14'

144 [ _ _ _ _ _ _ ] NINDA.GUR4.RA x [ _ _ _ _ _ _ _ _ ]21

[ § 31 ] D2

II 15'

145 [ _ _ _ ] x-un [ _ _ _ _ _ _ ]

[ § 31 ] D3

1'

146 [ ki-iš-š]a-an me-m[a-i]

[ § 31 ] D3

2'

147 [ ka]-a-ša-wa-aš-ma-aš na-ak-ku-u[š-ši-iš]

[ § 31 ] D3

3'

147 KAxUḪÁ-aš EMEMEŠ-aš 148 nu-kán UDU ši-[pa-an-ti]

[ § 31 ] D3

4'

149 [NIND]A.GUR4.RA-[ia _ _ _ ] 150 [ _ _ _ _ _ _ ] 151 UDU-ma-kán Ú-[UL _ _ _ _ ]

[ § 31 ] D3

5'

152 [n]a-an-[za-an _ _ _ _ ] da-a-i

[ § 32 ] D3

6'

153 nu-za MUNUSŠ[U.GI _ _ _ _ ] URUDU da-a-i 154 NINDA.GUR4.RA [ _ _ _ ]

[ § 32 ] D3

7'

154 1 GA.KIN.AK [ _ DUGKU-KU]-UB GEŠTIN da-a-i 155 nu NINDA.GUR4.R[A]

[ § 32 ] D3

8'

155 GA.KIN.AK-ia DUTU-i pár-ši-ia 156 GEŠTIN-ia ši!(PÁR)-pa!(ŠI)-[an-ti]25

[ § 33 ] D3

9'

157 nam-ma 7 G[AGḪÁ URUDU da]-a-i 158 nu te-e-kán

[ § 33 ] D3

10'

158 [t]ar-ma-a-i[z-zi] 159 [nu ki-iš-š]a-an me-ma-i

[ § 33 ] D3

11'

160 [tar]-ma-a-an-[wa-ra-at e-eš]-du

[ § 33 ] D3

12'

160 [KAxU-it EME]-it D[UTU-i] kat-ta-an

[ § 34 ] D3

13'

161 [EGIR-an-d]a-ma-za MUNUSŠU.GI NINDA.GUR4.RA KU7 GA.KIN.[AK]

[ § 34 ] D3

14'

161 [] da-a-i 162 nu A-NA 2 ENMEŠ SISKUR pa-r[a-a _ _ _ ]

[ § 34 ] D3

15'

163 [ _ _ _ _ ] QA-TAM ti-an-zi

[ § 35 ] D3

16'

164 [ _ _ _ _ ] GA.KIN.AK!(GA)-ia D[UTU-i _ _ _ ]

[ § 35 ] D3

17'

166 [nu ki-iš]-ša-an t[e-ez-zi]

[ § 40 ] D1

III 1'

193 [ du-wa-ar-na-at]-ta-ru

[ § 40 ] D1

III 2'

193 []


[ § 41 ] D1

III 3'

194 [nu] MUNUSŠU.GI DUTU-w[a-aš ú-e]l-ku da-a-i

[ § 41 ] D1

III 4'

195 [na]-at-za ti-wa-ri-ia ḫal-zi-iš-ša-i

[ § 41 ] D1

III 5'

196 [nu] 2 EN SISKUR NÍ.TEMEŠ-uš wa-ar-šifin col. iii

5

Pas de trait de paragraphe après ce mot.

7

Pas de trait de paragraphe après ce mot.

8

Pas de trait de paragrapḫe dans D.

17

Pas de trait de paragraphe dans D.

18

Pas de trait de paragraphe dans D.

21

Pas de trait de paragraphe dans D.

25

Le scribe a manifestement répété à tort paršiya.


Editio ultima: Textus 07.05.2012