index introductio imagines || partitura exemplar translatio bibliographia e-mail

CTH 417.1

Exemplar --

Citatio: F. Fuscagni (ed.), hethiter.net/: CTH 417.1 (Expl. --, 18.08.2016)

§ 1

1 -- UM-MA fDNIN.GAL-ūzz[i] DAM mKaššu MUNUSurriya-[]

2 -- ammuqq=a KÚR DUTU-ŠI ki[šan UḪ7-uen]

§ 2

3 -- nu=wa 2 ALAM -uen

4 -- nu=wa 1 ALA[M ŠA GIŠERIN -uen]

5 -- 1 ALAM=ma=wa ŠA IM -uen

6 -- [ANA ALAM (ŠA)]2 GIŠERIN ŠUM KÚR DUTU-ŠI tiy[awen]

7 -- ANA ALAM IM=ma=wa=kan ŠUM mPU[-LUGAL-ma tiyawen]

8 -- [n]u=wa=kan ANA ALAM mPU-LUGAL-ma []

9 -- [nu]=w[a(-)]x-ḫa(-)kiš?-[]

§ 3'

10 -- nu=wa ALA[M]

11 -- nu=wa x-u[n]

12 -- [ KU]R? KÚR

13 -- nu=w[a][]


2

Cfr. Hutter M. 1991a, 39.


Editio ultima: Textus 18.08.2016