index introductio imagines || partitura exemplar translatio bibliographia e-mail

CTH 716.2

Exemplar --

Citatio: F. Fuscagni (ed.), hethiter.net/: CTH 716.2 (Expl. --, 14.02.2011)

§ 1

1 -- x[ ... ] pu-x-ma x[ ... ]x-luya-x[ ... ] DŠaušganniyal it-x[ ... ] akitši niya gi-[ ... ] purullienna du-x[] ḫišni pukuit ḫišni [ ... ]-lu-x[ ... ] itḫi paḫurimma ennāši p[a-] irpa irpienni purullāe[] paḫiap ḫarallipan ur[u- ... ] ␣␣


§ 2

2 -- irpa irpienni nakken

3 -- x[-] ḫeššiniš ēššarra mārriu

4 -- ēnnašenamma [] purulli šelutu ḫuliltu

5 -- DŠaušga [] ūššulap

6 -- ēnzarra pašulli []

7 -- šukkuwā šiēnna D[Šaušgapuna(?)]

8 -- šukkuwap šiēnna D[Ninattapuna] DKulittapuna

9 -- šu[kkuwap šiēnna(?)] šāiwae tipā[]

§ 3

10 -- nu iddāḫiuš x[]

11 -- [] dammeli pid[i]

12 -- [] paddāi

§ 4

13 -- [nam]ma maḫḫ[an]

14 -- [] namma araḫza AN[A] 9 KASKALM[] DIŠTAR URUNenuwa ḫuittiyaw[anzi pānzi]

15 -- [p]enniyanzi

16 -- nu GIM-an 9 [KASKALMEŠ]

17 -- [] waḫanna irḫānzi

18 -- x[]

19 -- n=at=šan appizzi ANA x[]

§ 5

20 -- [ x GIŠBANŠU]R AD.KID KASKAL-ši=ššan tianz[i]

21 -- []

22 -- [ANA GI]ŠBANŠUR AD.KID-ma ḫūprušḫin [ . . . ]

23 -- [ . . . L]ÚAZU 1 UDU ANA DIŠTAR URUN[inuwa šipanti]

24 -- [UZUNÍG.GIG=ma] UZUŠÀ ḫappinit zan[uizzi]

25 -- [n=ašt]a ANA DINGIR-LIM EGIR-pa ana[ḫi dai]

26 -- nu GEŠTIN 3-ŠU šipanti

27 -- [] pittalwan markanzi

28 -- [a]rḫa adanzi

§ 6

29 -- []x šarā danzi

30 -- n=a[t] pānzi

31 -- peran=ma MUNUS.MEŠ[katreš . . . ]R-RU

32 -- ANA DINGIR-LIM=ma KASKAL-an EGI[R]x-x -kanzi

33 -- n=at kuitma[nār]ranzi

34 -- nu KASKAL[i EGI]R-an k[išan]

§ 7

35 -- [-]x-ālḫi ileštā šiyan(-)[ … … (-)]arranti pariuzzi [ … … ] eli kaum itita x[]Editio ultima: Textus 14.02.2011