index introductio imagines || partitura exemplar translatio e-mail

CTH 375.1

Exemplar C

Citatio: E. Rieken et al. (ed.), hethiter.net/: CTH 375.1 (Expl. C, 15.01.2016)

[ § 5' ] C

Vs. I 1'

11 [nu-uš]-ša-an ku-e-da-[ni] DINGIR-LIM ku-it tu-e-[ek-ki-iš-ši an-da

[ § 5' ] C

Vs. I 2'

11 [ú]-e-ez-pa-an 12 DINGIRMEŠ-na-ša ku-e Ú-NU-TEMEŠ ú-e-ez-pa-a-an-da

[ § 5' ] C

Vs. I 3'

13 [na-a]t an-ze-el i-wa-ar EGIR-an Ú-UL ku-iš-ki

[ § 5' ] C

Vs. I 4'

13 [ne-u-w]a-aḫ-ḫa-an ḫar-ta


[ § 6' ] C

Vs. I 5'

14 [nam-ma-a]š-ma-aš-ša-an ma-al-te-eš-na-aš pár-ku-ya-an-n[a]-aš ud-da-ni-i

[ § 6' ] C

Vs. I 6'

14 [na-aḫ-š]a-ra-at-ta-an ki-iš-ša-an Ú-UL ku1-iš-[k]i ti-ya-an ḫar-ta


[ § 6' ] C

Vs. I 7'

15 [nu-uš-ma-a]š UD-aš ITU-aš MUKAM-ti me-ya-an-ni-ya-aš SÍSKUR EZEN4ḪI.A-ya

[ § 6' ] C

Vs. I 8'

15 [ki-iš-š]a-an ša-ra-a Ú-UL ku-iš-ki ti-it-ta-nu-wa-an ḫar-ta


[ § 7' ] C

Vs. I 9'

16 [ _ _ ŠA] DINGIRMEŠ SAG.GÉMEMEŠ-KU-NU URUDIDLI.ḪI.A-KU-NU ša-a-aḫ-ḫa-ni-it

[ § 7' ] C

Vs. I 10'

16 [da]m-mi-iš{-eš}-ḫe-eš-ker 17 nu-za šu-me-en-za-an ŠA DINGIRMEŠ

[ § 7' ] C

Vs. I 11'

17 [GÉMEMEŠ-KU-N]U da-aš-ke-er-ra 18 na-aš-za ARAD-aḫ-ḫe-eš-ker GÉME-aḫ-[]e-eš-ker

[ § 7' ] C

Vs. I 12'

19 []-za


[ § 8'' ] C

Vs. I 13'

20 []-x ú-uk mar-nu-wa-an-ta L[UGAL?.GAL]


1

Zeichen über Rasur geschrieben.


Editio ultima: Textus 15.01.2016