index introductio imagines || partitura exemplar translatio e-mail

CTH 375.3

Exemplar --

Citatio: E. Rieken et al. (ed.), hethiter.net/: CTH 375.3 (Expl. --, 29.08.2015)

§ 1

1 -- [URU]iškurūḫaš URU-aš ḫūmanz(a) [L]Ú.MEŠtapariyaliešš=a mkannunnuš mpiddumūwašš=a

§ 2

2 -- URUtiwaraš URU-aš ḫūmanz(a) LÚ.MEŠtapariyal[iešš=a] mpikašduiliš mḫirḫirrišš=a

§ 3

3 -- URUpišunupaššiš URU-aš ḫūmanz(a) LÚ.MEŠtapariliešš=a mpiḫataḫiš mpēḫataḫilašš=a

§ 4

4 -- URUziḫarziyaš URU-aš ḫūmanz(a) LÚ.MEŠtapariyaliešš=a mpigganušša[š ... ]

§ 5

5 -- URUtalmaliyaš URU-aš ḫūmanz(a) LÚ.MEŠtapariyaliyēšš=a mpazziziš pišdumu-[] martuḫ-[]

§ 6

6 -- [U]RUiškalu-[] mpitt[u-]

§ 7

7 -- URUtaḫani-[ ... ] LÚ.M[t]ap[ariyaliešš=a]

§ 8

8 -- URUkapir[u-] mpūti[š-]

§ 9

9 -- URUziku[r-L]Ú.MEŠtapa[riyaliešš=a]

§ 10'

10 -- [] ANA [] MUNUSENS[I]

§ 11'

11 -- DUB 2KAM

12 -- PANI D[INGIR]MEŠ-kan GIM-an [] anda memi[š]kanzi

13 -- ŠA dUTU URUarinna QAT[I]Editio ultima: Textus 29.08.2015