index introductio imagines || partitura exemplar translatio e-mail

CTH 375.4

Exemplar --

Citatio: E. Rieken et al. (ed.), hethiter.net/: CTH 375.4 (Expl. --, 29.08.2015)

§ 1'

1 -- [ ]

2 -- []-aš

3 -- []

§ 2''

4 -- [-z]i

5 -- [-z]i

6 -- []-ya

§ 3''''

7 -- [n]amma šumenzan kwe []

8 -- nu=z(a) wēš LUGAL MUNUS.LUGAL EGI[R]-an []

§ 4''''

9 -- nu=šmaš=kan ANA ÉḪI.A-KUNU naḫšarra-[]

10 -- nam[m]a=šmaš URUDIDLI.ḪI.A-KUNU ḫūmant[a]

§ 5''''

11 -- antuḫšet GU4-it UDU-it ḫalkit I[ŠTU]

12 -- namma=aš=kan šāḫḫanit luzzit []

13 -- n=at EGIR-an šumāš=pat ANA DINGIRMEŠ arauwa-[]

§ 6''''

14 -- kwit=a=šmaš=šan waqqāriya

15 -- n=a[t] wēš EGIR-anda marnuanda LUGAL.GAL MUNUSa[šmunikal] kungaškeuwani

16 -- n=at SIG5-aḫḫeškeuw[ani]

§ 7''''

17 -- nu=šmaš=kan ḫūmandaz maḫḫan []

18 -- nu apātt=a DINGIRMEŠ-eš=pat šekteni

§ 8''''

19 -- kwedani=ma=ššan DINGIR-LIM kwit uttar []

20 -- našma kwēz imma kwēz udd[anaz] UL ḫandāuni

§ 9''''

21 -- nu=nnaš apāš DINGIR-LIM apā-[]

22 -- IŠTU ENSI Ù IŠTU [] tiyauni

23 -- n=at SIG-aḫḫuni

§ 10''''

24 -- nu=ššan kāša [š] Ù fašmunikal MUNUS.LUGAL.GAL []

25 -- nu=šmaš=kan ḫūmanda[z]

§ 11''''

26 -- šumešš=a=ššan DINGIRMEŠ [ ... ] Ù fašmunikal MUNUS.LUGAL.GAL []-duḫepa mpa-[] katt[a]

§ 12'''''

27 -- nu-[] lin-[]

28 -- n=a[t]-[] EGIR-pa ape[l]

29 -- nu=z(a) GÉŠPU-an ḫaštay=a K[UR] walḫanniškanzi

30 -- n=at šaruwē[r]

§ 13'''''

31 -- URUtaggaštaš URU-aš ḫūma[nz(a) ... ] mḫataēptaš mzipili-[] mpiššuri[š]

§ 14'''''

32 -- URUkammamaš URU-aš ḫūmanz[(a)] mšunāiliš piggappelu-[] mtep-[-a]š pikuduštenaḫ mtemitti [] mpaziziš pitūntūna-[]

§ 15''''''

33 -- [URUzalpu]wa U[RU-aš ḫūm]anz(a) LÚ.ME[Štapariyalliešš=a-i]š m[]

§ 16''''''

34 -- [URU]atiššaš URU-aš [ūmanz(a)] mtiyaruk-[]

§ 17''''''

35 -- [URU ... ]-maḫaš URU-aš ḫūma[nz(a) ... ]-ili[š]

§ 18''''''

36 -- []

§ 19'''''''

37 -- [-z]iEditio ultima: Textus 29.08.2015