Hittite Cult Inventories

JMU Logo

CTH 526.10

Exemplar A

Citatio: M. Cammarosano (ed.), hethiter.net/: CTH 526.10 (TX 2016-06-03)

KBo 39.48 {A1} + KBo 40.42 {A3} (+) KBo 24.117 {A2}


{A1} rev. iv§ 1′


{A1} rev. iv 1′ ú-e-ri-ia-d[u ]


{A1} rev. iv 2′ e-eš-ša-an-zi x[ ]§ 2′


{A1} rev. iv 3′ DEREŠ.KI.GAL URUi[š?- ]


{A1} rev. iv 4′ TA É LUGAL e-eš-ša-[an-zi ]§ 3′


{A1} rev. iv 5′ šu-up-pí AŠ-RU ARADMEŠ [ ]


{A1} rev. iv 6′ nu-uš-ma-ša-an A.ŠÀ[A.GÀR ]§ 4′


{A1} rev. iv 7′ D10 me-ia-an-na-aš T[A É LUGAL(?) ]


{A1} rev. iv 8′ ke-e-da-ni-aš MU-ti [ ]§ 5′


{A1} rev. iv 9′ Dkal-li-ia TA ⸢É⸣ [LUGAL? ]


{A1} rev. iv 10′ ka-a-aš MU 7sicKAM x[ ]§ 6′


{A1} rev. iv 11′ D10 Ú.SAL URUda-ḫ[a-at-ta-ru-na(?) ]


{A1} rev. iv 12′ e-eš-ša-an-zi [ (vacat?) ]§ 7′

Three blank lines §


§ 8′


{A1} rev. iv 13′ D10 URUzi-ik-m[ar ]


{A1} rev. iv 14′ Dpí-ir-wa-aš D⸢a? 1 Or ZA?-[ ]


{A1} rev. iv 15′D⸣pé-en-*tar-uḫ-ši-eš* x[ ]


{A1} rev. iv 16′ [T]A? LÚ.MEŠZABAR.DAB e[š?-ša-an-zi(?) ]


{A1} rev. iv 17′D10 AN ku-wa-an-na-[ni-ia-aš ]


{A1} rev. iv 18′ L[ÚM]EŠ URUzi-ik-mar [e-eš-ša-an-zi ]§ 9′


{A1} rev. iv 19′ [ ]x x [ ]

(A1 breaks off)


§ 10′


{A1} rev. v 1′ [ ]⸢1?AL[AM ]§ 11′


{A1} rev. v 2′ [D10 URUták-du-š]a [ (vacat?) ]


{A1} rev. v 3′ [ (ca. 4 signs) ]x DUTU Dx[ ]


{A1} rev. v 4′ x [ (ca. 4 signs) ] DKAL D⸢an?⸣-[ (ca. 1-3 signs) ]


{A1} rev. v 5′ D[x] x x [x] MEŠ URUták-du-⸢ša⸣


{A1} rev. v 6′ e-eš-ša-a[n-z]i§ 12′


{A1} rev. v 7′ D10 URUga-aš-t[u-ḫ]a MEŠ URUták-du-ša


{A1} rev. v 8′ e-eš-ša-an-z[i]§ 13′


{A1} rev. v 9′ (erasure)§ 14′


{A1} rev. v 10′ Dḫal-ki-i[š (ca. 4 signs) i]š?


{A1} rev. v 11′ MEŠ U[RU?]x-[ (ca. 4 signs) ] e-eš-ša-〈an〉-zi§ 15′


{A1} rev. v 12′ [D]U₆? URU-ri Dx-[ (1 or 2 signs) ]-x-an


{A1} rev. v 13′ [AR]ADMEŠ mḫa-⸢aš?⸣-x-[x]-x-wa e-eš-⸢ša⸣-〈an〉-zi§ 16′


{A1} rev. v 14′ [D]pa-an-za-aš D⸢pár⸣-[g]a-ašsic Dup-r[a]-aš


{A1} rev. v 15′ [D]wa-al-li-⸢aš NA₄ZI⸣.KIN TUR⸢MEŠ


{A1} rev. v 16′ [EGI]R GIŠKÁ.⸢GAL⸣ GUB-r[i] URU-LU[M]


{A1} rev. v 17′ [ḫ]u-u-ma-an-za LÚ.MEŠŠU.⸢GI⸣ MUNUS〈.MEŠ〉Š[U.GI]


{A1} rev. v 18′ [L]Ú.MEŠGURUŠ MUNUS.MEŠKI.SIKIL ḫu-u-ma-[an-za]


{A1} rev. v 19′ an-da a-ri na-an -zi§ 17′


{A1} rev. v 20′ DINGIRMEŠ URUḫa-pa-at-ḫa D10 DUTU


{A1} rev. v 21′ DKAL DZA-BA₄-BA₄ Dal-li-na-aš-ši-eš


{A1} rev. v 22′ MEŠ URUḫa-pát-ḫa e-eš-ša-an-zi§ 18′


{A1} rev. v 23′ [ (ca. 3 signs) ]x-⸢da⸣-an MEŠ URUḫa-pát-ḫa


{A1+3} rev. v 24′/1′ ⸢e⸣-[eš-ša-an-z]i§ 19′


{A1+3} rev. v 25′/2′ ḪUR.SAGla?-x[ x ]x x x


{A1+3} rev. v 26′/3′ MEŠ URUma-r[i?- ]

(A1 breaks off)


§ 20′


{A3} rev. v! 4′ A.ŠÀA.GÀR G[IŠ ]§ 21′


{A3} rev. v! 5′ DUTU URUta-a[š?-ta-ri-iš-ša(?) ]


{A3} rev. v! 6′ D10 URUta-a[š?-ta-ri-iš-ša(?) ]


{A3} rev. v! 7′ A.ŠÀA.GÀR-ŠÚ [ ]


{A3} rev. v! 8′ EZEN₄ a-pa-a-[aš -zi(?)]§ 22′


{A3} rev. v! 9′ D10 URUx[ ]


{A3} rev. v! 10′ A.ŠÀA.[GÀR ]


{A3} rev. v! 11′ e-e[š-ša-an-zi (vacat?) ]§ 23′


{A3} rev. v! 12′ 2-a[n? ]


{A3} rev. v! 13′ x[ ]

(A3 breaks off, short (?) gap)


§ 24′′


{A2} r. col. (v?) 1′ ⸢e⸣-eš-zi ku-iš KI[N-zi ]


{A2} r. col. (v?) 2′ EZEN₄ a-pa-a-aš -z[i (vacat?) ]§ 25′′


{A2} r. col. (v?) 3′ D10 URUiš-da-ḫi-ša [ ]


{A2} r. col. (v?) 4′ ku-iš KIN-zi a-pa-[a-aš EZEN₄ -zi(?)]§ 26′′


{A2} r. col. (v?) 5′ D10 Ú.SAL URUiš-d[a-ḫi-ša ]


{A2} r. col. (v?) 6′ MEŠ URUiš-da-ḫ[i-ša e-eš-ša-an-zi]§ 27′′


{A2} r. col. (v?) 7′ D10 ḫa-aš-tu-u-aš D[ ]


{A2} r. col. (v?) 8′ D10 Ú.SAL Dḫa-t[i-pu-na-aš(?) ]


{A2} r. col. (v?) 9′ MEŠ URUú-ri-i[š-ta e-eš-ša-an-zi]§ 28′′


{A2} r. col. (v?) 10′ ḪUR.SAGku-un-ku-mu-[ša-aš ]


{A2} r. col. (v?) 11′ KUR-TUM e-eš-ša-[i (vacat?) ]§ 29′′


{A2} r. col. (v?) 12′ ḪUR.SAG*kát?*-túl?-lu(-)[ ]


{A2} r. col. (v?) 13′ LÚ.MEŠAPIN.LÁ ⸢e⸣-[eš-ša-an-zi]§ 30′′


{A2} r. col. (v?) 14′ ḪUR.SAGḫa-x[ ]


{A2} r. col. (v?) 15′ e-eš-š[a-an-zi]


(Randleiste)


§ 31′′


{A1} rev. vi 1′ [ ]x-an§ 32′′

(gap) §§


§ 33′′


{A1} rev. vi 10′ [ ]x


{A1} rev. vi 19′ [ ]x


{A1} rev. vi 20′ [ ]⸢D⸣UTU-ŠI


{A1} rev. vi 22′ [ -z]i-ia

(A1 breaks off)


§ 34′′′


{A3} rev. vi! 1′ [ ]x x


{A3} rev. vi! 2′ [ ]x-te?


{A3} rev. vi! 3′ [ ]x-ta


{A3} rev. vi! 4′ [ ]x(-)ta-a-an


{A3} rev. vi! 5′ [ A-B]I(?) DUTU-ŠI ši-ia-an


{A3} rev. vi! 6′ [ (-)a]r-ma-aš-ša-a-an-ma


{A3} rev. vi! 7′ [ ]x TA UGULA DUB.SAR.GIŠ


{A3} rev. vi! 8′ [ ši-i]a?-an(?) 8 EN GIŠTUKUL


{A3} rev. vi! 9′ [ pa-r]a-a ap-pa-an-za e-eš-ta


{A3} rev. vi! 10′ [ L]ÚNAR 1 MUḪALDIM 1 NINDA


{A3} rev. vi! 11′ [ KÚRU]N.NA 1 UKU.UŠ


{A3} rev. vi! 12′ [ ]x-te-na LUGAL


{A3} rev. vi! 13′ [ ]x-⸢ŠA⸣?MEŠ

(A3 breaks off, short (?) gap)


§ 35′′′


{A2} l. col. (vi?) 1′ [ ]x [ ]


{A2} l. col. (vi?) 2′ [ ]KISLAḪ ar-⸢ḫa⸣


{A2} l. col. (vi?) 3′ [ -t]a-at É DINGIRMEŠ


{A2} l. col. (vi?) 4′ [ -w]a?-an UL-za QÉ-RU-UB§ 36′′′


{A2} l. col. (vi?) 5′ [ URUḫ]a?-ra?-ḫar EZEN₄MEŠ


{A2} l. col. (vi?) 6′ [ ]x TI-ta-aš LUGAL-aš


{A2} l. col. (vi?) 7′ [ TI-t]a-aš(?) ŠA A-BI LUGAL


{A2} l. col. (vi?) 8′ [ ]x kiš-an-pát


{A2} l. col. (vi?) 9′ [ me-mi-i]š?-ki-wa-an(?)


{A2} l. col. (vi?) 10′ [ URUḫa-r]a?-ḫar(?) KURḫa-ḫar-wa-aš


{A2} l. col. (vi?) 11′ [ ]⸢DZA-BA₄-BA₄


{A2} l. col. (vi?) 12′ [ ]-aš? D10 Ú.SAL


{A2} l. col. (vi?) 13′ [ ]x ⸢DEREŠ⸣.KI.GAL


{A2} l. col. (vi?) 14′ [ ḪUR.SAG?ḫa-a]r-pí-ša-aš


{A2} l. col. (vi?) 15′ [ ]x-wa-aš


{A2} l. col. (vi?) 16′ [ ]-⸢na?⸣-kiš?sic


{A2} l. col. (vi?) 17′ [ ]-aš?

(Randleiste)