index introductio imagines partitura exemplar translatio e-mail

CTH 322.1

Exemplar --

§ 1

1 -- karū kuwapi GAL-iš ar[unaš ... ]

2 -- nu nepiš tekan DUMU.LÚ.U19.[LU ... ]

3 -- n=aš šulliyat

4 -- n=a(n)=šš[an nepišaš dUTU-un] katta pēḫutet

5 -- n=an [munnāet?]

§ 2

6 -- nu=kan KUR-e anda idālaw[ēšzi?]

7 -- [ ... n]anankušzi

8 -- nu a-ru-n[a-an ... ] UL kwiški mazza[zzi]

9 -- [nu dIM-aš dtelipinun āšš]uwandan ḫante[zzin DUMU-ŠU ḫalzaiš]

§ 3

10 -- eḫu dtelipinu

11 -- zik=za [ ... ar]una ī[t]

12 -- [nep]išaš dUTU-un aruna[z EGIR-p]a u[wate]

§ 4

13 -- dtelipinuš aruna pait

14 -- nu=[šši arunaš] naḫšariyattat

15 -- nu=šši DUMU.MUNUS-[SU paiš]

16 -- dUTU-unn=a=šši paiš

17 -- nu dtelipin[ dUTU-un] arunašš=a DUMU.MUNUS-SU arunaz EGIR-[pa uwatet]

18 -- n=uš dIM-aš kattan [ḫutet?]

§ 5

19 -- arunaš d10-ni piyēt

20 -- dtelipin[uš=wa=za] twel DUMU-KA DUMU.MUNUS-YA ANA DAM-ŠU [dās?3]

21 -- nu=war=an=za=an pēḫutet

22 -- ammukk=a=wa [kwit] paitti

23 -- dIM-aš ANA DINGIR.MAḪ memišta

24 -- [ ... ] arunaz [ ... ] ÍD?-aš wet

25 -- wewaket [kušata ... ]

26 -- peḫḫi=war=at=ši

27 -- mān=wa=šši UL p[eḫḫi]

§ 6

28 -- UMMA DINGIR.MAḪ ANA d10

29 -- pai=wa=šši

30 -- kēt[ ... ] ANA MUNUSÉ.GI4-ŪTIM dātta

31 -- [ ... ]

32 -- [n]u=šši kwinna[]šan LIM []

33 -- [ ... 1 L]IM GU4ḪI.A 1 LIM UDUḪI.A paiš

34 -- n[u ... ]

§ 7

35 -- [ ... ] ŠEŠMEŠ-ŠU [ ... ]

36 -- [ ... ]

37 -- nu[ ... ]

§ 8'

38 -- [ ... ]

§ 9'

39 -- [k]ī=ma ŠA [ ... ]

40 -- GIŠišḫāuwar [ ... ]

41 -- 1 GIŠŠÙDUN 1 GIŠAPIN ME-i[š?]

42 -- [ ... ] zanuwanteš DUḪ.LÀL 1 [ ... ] 1 EMṢU 1 GA.KIN.AG 2 GIŠ[ ... ] 8 ēdri LÀL parḫu[enaš ... ] GIŠPÈŠ GIŠSERD[UM] QADU[ ... ] kanza GIŠwar(a)šm[ ... ] Ì.UDU gulšanza[ ... GI]Šalanzaš GIŠ[ ... ]

43 -- [ ... ]

Citatio: E. Rieken et al. (ed.), hethiter.net/: CTH 322.1 (TX 2009-08-26)


3

Mazoyer ergänzt hier dātta.


Editio ultima: Textus 2009-08-26