index introductio imagines partitura exemplar translatio e-mail

CTH 332.7

Exemplar --

§ 1'

1 -- kišnunun

2 -- DIM-na=ta ZI-KA QĀTAMMA kuliyawešdu

§ 2'

3 -- [k]ištaru

4 -- ḫatugātar KI.MIN

5 -- [KI.MIN]

6 -- šāuwar KI.MIN

7 -- []-uyanteš

8 -- [-i]anza kīšaru

§ 3'

9 -- [URU]attušaš []

§ 4''

10 -- [ ... ]UDU? a-[ ... ]

11 -- [ ... ]-tatan wa-[ ...]

12 -- [ ... GAB-ŠU warḫuiš]

13 -- parā=aš SIḪI.A-ŠU wa[rḫuiš]

14 -- [ ... šappu]=šet KI.MIN

15 -- nu LUGAL MUNUS.LUG[AL QĀTAMMA warḫuiššandu]

16 -- [ ... ]-ni=ššet TI-it M[UKAM ]D.DA [ ... ]

17 -- [utniyaš=ma=aš]=apa anda QĀTAMMA war[]uišdu

§ 5''

18 -- [ ... NI]NDA.GUR4.RAḪI.A memal NINDA.Ì.E.[D]É.A TU7ḪI.A [ētri=tit ...? ]

19 -- [ ... ]ēt eku

20 -- nu=ššan parā kala[nkanza] ēš

21 -- [ ... ]

22 -- [n]u=tta=kkan LUGAL MUNUS.LUGAL QĀTAMMA takkuwan[taru]

23 -- [ ... ḫa]r(a)k

24 -- n=uš paḫšanuan ḫar(a)k

25 -- nu=za dIM [maḫḫan ... ]

26 -- [ ... ] šarāzziyaš šarāzziš [zik]

27 -- [ ...? ]

28 -- [ḫante]zziyaš=a=z ḫantezziš zi[k]

§ 6''

29 -- [ ... ]

30 -- [šarāzziyaš=at] šarāzziš ašandu

31 -- [ ... ]

32 -- [ḫantezziyaš=at ḫant]ezziš ašandu

33 -- [ ... ]

34 -- []atuga=ma KUR LUKÚR [ ... ]

35 -- [ ... ]=at=šamaš kattan e-[ ... ]

36 -- [ ... ]-šikandu

§ 7'''

37 -- [-u]naš[]

38 -- []

39 -- [m]aḫḫan[]

40 -- [-]eša[(-)-l]īuma [tar] akkuškit

41 -- nu=za DU šuppiyaḫḫut

§ 8'''

42 -- nu ZI-KA anda kūlīešdu

43 -- nu āššu šanizzi uddār memiški

44 -- nu=kan UDU parā pennanzi

45 -- kunanzi=ma=an=kan UL

Citatio: E. Rieken et al. (ed.), hethiter.net/: CTH 332.7 (TX 2012-09-11)Editio ultima: Textus 2012-09-11