index introductio imagines partitura exemplar translatio bibliographia e-mail

CTH 51.I

Exemplar A

[ §1 ] A1

Vs. 1

1 e-nu-ma it-ti DUTU-ši mŠu-u[p-p]í-[lu-l]i-u-ma LUGAL GAL UR.SAG LUGAL KUR URUḪa-at-ti na-ra-am DU mAr-t[a-ta-m]a

[ §1 ] A1

Vs. 2

1 LUGAL KUR Ḫur-ri i-na be-ri-šu-nu rík-sà ir-ku-sú 2 un-tu mTu-uš! (UT) -rat-ta LUGAL KUR URUMi-it-ta-an-ni it-ti LUGAL [GAL]

[ §1 ] A1

Vs. 3

2 LUGAL KUR URUḪa-at-ti UR.SAG ú-na-ʾa-ad 3 LUGAL GAL UR.SAG LUGAL KUR URUḪa-at-ti it-ti mTu-uš-rat-ta LUGAL KUR Mi-it-ta-an-ni

[ §1 ] A1

Vs. 4

3 at-ta-ʾa-ad 4 ù KUR.KURMEŠ ša e-bi-ir-ti an-ni-ti a[ḫ-t]a-bat-ma 5 ù ḪUR.SAGNi-ib-la-ni a-na mi-iṣ-ri-ia ut-te-er

[ §1 ] A1

Vs. 5

6 ša-nu-ut-ti-šu mTu-uš-rat-ta LUGAL a-na pa-ni-ia ul-tar-ra-aḫ 7 ù a-ka-an-na iq-ta-bi 8 am-me-ni-i a-na e-bi-ir-ti

[ §1 ] A1

Vs. 6

8 ÍDUD.KIB.NUN.NA ul-li-ti ta-ḫa-ab-bat 9 ša ki-i mTu-uš-rat-ta LUGAL um-ma 10 KUR.KURMEŠ ša e-bi-ir-ti ÍDUD.KIB.NUN.NA

[ §1 ] A1

Vs. 7

10 ul-li-ti at-ta ta-ḫab-bat 11 ù a-na-ku a-ḫab-bat-ma KUR.KURMEŠ ša e-bi-ir-ti ÍDUD.KIB.NUN.NA ul-li-ti

[ §1 ] A1

Vs. 8

12 mTu-uš-rat-ta LUGAL a-na gu-um-mu-ri-šu ḫa-še-eḫ 13 šum-ma ta-ḫab-bat-sú-nu-ši-mi 14 a-na-ku mi-na-a e-ep-pu-sú-nu-mi

[ §1 ] A1

Vs. 9

15 um-ma e-bi-ir-ti ÍDUD.KIB.NUN.N[A] an-ni-ti e-eb-bá-ra-am-ma 16 šum-ma SILA4 ù šum-ma MÁŠ.TUR ša KUR-ti-ia i-ši-mi

[ §1 ] A1

Vs. 10

17 LUGAL GAL LUGAL KUR URUḪa-at-ti a-na pa-ni-šu ul-tar-ra-aḫ 18 a-na tar-ṣí a-bi-šu ša LUGAL KUR URUḪa-at-ti KUR URUI-šu-wa it-ta-kir

[ §1 ] A1

Vs. 11

19 ÉRINMEŠ ša KUR URUḪa-at-ti i-na KUR URUI-šu-wa i-te-er-bu 20 ÉRINMEŠ URUGur-ta-li-iš-ša ÉRINMEŠ URUA-ra-wa-an-na KUR URUZa-az-<zi->ša

[ §1 ] A1

Vs. 12

20 KUR URUKa-la12-aš-ma KUR URUTimim-na ḪUR.SAGḪa-li-wa ḪUR.SAGKar-na ÉRINMEŠ URUDur-mi-it-ta KUR URUAl-ḫa KUR URUḪur-ma [UR.S]AGḪa-ra-na

[ §1 ] A1

Vs. 13

20 mi-iš-lu ša KUR URUTe-ga-ra-ma ÉRINMEŠ URUTe-pu-ur-zi-ia ÉRINMEŠ URUḪa-az-ga ù ÉRINMEŠ KUR URUAr-ma-ta-na tar-ṣí a-bi-ia it-ta-ak-ru

[ §1 ] A1

Vs. 14

21 ù DUTU-ši mŠu-up-pí-lu-li-u-ma LUGAL GAL UR.SAG LUGAL KUR URUḪa-at-ti na-ra-am DU id-du-uk-šu-nu-ti

[ §1 ] A1

Vs. 15

22 a-ni-na ÉRINMEŠ ša i-na ŠU-ia iš-ḫi-ṭù 23 ÉRINMEŠ an-nu-ú i-na KUR URUI-šu-wa i-te-ru-ub 24 ù mi-nu-me-e ÉRINMEŠ.ḪI.A an-nu-tu4

[ §1 ] A1

Vs. 16

24 ù KUR.KURMEŠ an-nu-tu4 i-na tar-ṣí a-bi-ia it-ta-ak-ru 25 ù e-bír-ti KUR URUI-šu-wa i-na ŠÀ-bi KÚR aš-bu


[ §2 ] A1

Vs. 17

26 ù DUTU-ši mŠu-up-pí-lu-li-u-ma LUGAL GAL LUGAL KUR URUḪa-at-ti UR.[SA]G na-ra-am DU at-ta-la-ak 27 a-na mu-ul-tar-ri-ḫu-ut-[ti-š]u

[ §2 ] A1

Vs. 18

27 [š]a mTu-uš-rat-ta LUGAL ÍDUD.KIB.NUN.NA e-te-bi-ir-ma 28 a-na KUR URUI-šu-wa at-ta-lak 29 ù KUR URUI-šu-wa i-na š[a-nu-ut]-ti-šu

[ §2 ] A1

Vs. 19

29 el-te-ʾe-šu-nu-ti 30 i-na ša-nu-ut-ti-ia a-na ARADMEŠ-ia ut-te-er-šu-nu-ti 31 ÉRINMEŠ ù KUR.KURMEŠ ša tar-ṣí a-bi-ia

[ §2 ] A1

Vs. 20

31 i-na ŠÀ-bi KUR URUI-šu-wa i-te-er-bu 32 ÉRINMEŠ URUGur-ta-li-iš-ša ÉRINMEŠ URUA-ra-wa-an-na KUR URUZa-az-zi-ša KUR URUTe-ga-ra-ma1

[ §2 ] A1

Vs. 21

32 KUR URUTim-mi-na ḪUR.SAGḪa-li-wa ḪUR.SAGKar-na ÉRINMEŠ URUDur-mi-it-ta KUR URUAl-ḫa KUR URUḪu-ur-ma [UR.S]AGḪa-ra-na

[ §2 ] A1

Vs. 22

32 ½ ša KUR URUTe-ga-ra-ma ÉRINMEŠ URUTe-pu-ur-zi-ia ÉRINMEŠ URUḪa-az-ga ÉRINMEŠ URUAr-ma-ta-na 33 ÉRINMEŠ an-nu-tu4 ù KUR.KURMEŠ

[ §2 ] A1

Vs. 23

33 ul-la-tu4 al-te-ʾe-šu-nu-ti 34 a-na KUR URU!Ḫa-at-ti ut-te-er-šu-nu-ti 35 KUR.KURMEŠ ša al-qú-ú 36 um-te-eš-šèr-šu-nu-ti 37 a-na aš-ri-šu-nu-ma

[ §2 ] A1

Vs. 24

37 it-ta-aš-bu 38 ù mi-nu-me-e ÉRINMEŠ ša ú-me-eš15-ši-ru 39 a-na ÉRINMEŠ-šu-nu-ma i-te-er-bu 40 ù KUR URUḪa-at-ti aš-ri-šu-nu-ma iṣ-ṣa-bat


[ §3 ] A1

Vs. 25

41 ù DUTU-ši mŠu-up-pí-lu-li-u-ma LUGAL GAL LUGAL KUR URUḪa-at-ti UR.SAG na-ra-am DU ù KUR URUAl-še ak-ta-ša-ad! (AK) 42 ù ḫal-zi

[ §3 ] A1

Vs. 26

42 [U]RUKu-ut-ma-ar el-te-'e-šu-nu-ti 43 a-na m[A]n-tar-a-at-li ša KUR URUAl-še a-na NÍG.BA-šu at-ta-din 44 a-na ḫal-zi URUŠu-ú-ta

[ §3 ] A1

Vs. 27

44 e-te-ru-ub 45 ḫal-zi URUŠu-ú-ta a[]-t[a-ba]t 46 a-na ḫa-bá-ti-ia i-na URUWa-aš-šug-ga-an-ni ak-ta-ša-ad 47 ša ḫal-zi URUŠu-ú-ta

[ §3 ] A1

Vs. 28

47 qa-du GUDMEŠ UDUMEŠ ANŠE.KU[R].RAMEŠ [qa-du n]am-ku-ri-šu ù {qa-du} NAM.[R]AMEŠ-sú-nu a-na KUR URUḪa-at-ti ul-te-rib-šu-nu-ti

[ §3 ] A1

Vs. 29

48 ù mTu-uš-rat-ta LU[GAL _ _ -l]a-ak 49 a-na pa-ni-ia a-na mi-it-ḫu-uṣ-ṣí ul il-li-kà


[ §4 ] A1

Vs. 30

50 at-tù-ra-ma 51 ÍDUD.KIB.NUN.N[A _ _ _ _ ] 52 KUR URUḪal-pa ù KUR URUMu-kiš-ḫe el-te-'e-šu-nu-ti 53 mTa-ku-wa LUGAL URUNi-ia <a-na> sú-lum-me-e

[ §4 ] A1

Vs. 31

53 a-na KUR URUMu-kiš-ḫe a-na pa-ni [ _ _ _ _ -k]a 54 EGIR mTa-ku-ú-a mA-gít-DU-up ŠEŠ-šu KUR URUNe-ia ù URUNe-ia

[ §4 ] A1

Vs. 32

54 it-ta-kir-šu-nu-ti 55 ù m[ _ _ _ _ LÚ.MEŠmar-ia-an-nu an-nu-ú a-na 1-en ut-te-er-šu-nu-ti 56 mḪi-iš-mi-ia mA-si-ri

[ §4 ] A1

Vs. 33

56 mZu-ul-ki-ia mḪa-ba-a-ḫi mU[t-ri-i]a ù m*Ni*-ru-wa-a-bi 57 qa-du GIŠGIGIRMEŠ-šu-nu a-na (sic!) ÉRINMEŠ-šu-nu it-ti [m]A-ki-ia

[ §4 ] A1

Vs. 34

57 LUGAL URUA-ra-aḫ-ti a-na 1-en ut-t[e-er-r]u 58 URUA-ra-aḫ-ti iṣ-ṣa-ab-tù-ma 59 it-ta-ak-ru 60 um-ma šu-nu-ma it-ti LUGAL GAL LUGAL KUR URUḪa-at-ti

[ §4 ] A1

Vs. 35

60 ni-im-ḫa-aṣ-me 61 LUGAL GAL LUGAL KUR URU[a-at]-ti 62 URUA-ra-ḫa-ta-an el-te-'e-šu-nu-[m]a 63 mA-ki-ia LUGAL URUA-ra-ḫa-ti mA-ki-DU-up ŠEŠ-šu

[ §4 ] A1

Vs. 36

63 ša mTa-ku-a ù LÚ.MEŠmar-i[a-a]n-ni-šu-nu gáb-bi-šu-nu-ma qa-du [mim]-mu!-šu-nu él-te-qè-šu-nu 64 a-na KUR URUḪa-at-ti

[ §4 ] A1

Vs. 37

64 ul-te-rib-šu-nu-ti 65 URUQat-na qa-du nam-ku-ri-šu ù qa-du mim-mu-š[u-n]u a-na KUR URUḪa-at-ti ul-te-rib-šu-nu-ti


[ §5 ] A1

Vs. 38

66 a-na KUR URUNu-ḫaš-ši ki-i al-li-ku 67 KUR.KURMEŠ gáb-ba-ša al-te-qè 68 mŠa[r]-ru-up-ši/e a-ḫi-ti-šu il-ta-ḫi-iṭ 69 AMA-šu ŠEŠMEŠ-šu

[ §5 ] A1

Vs. 39

69 DUMUMEŠ-šu al-te-qè 70 a-na KUR URUḪa-at-ti ul-te-rib 71 mTa-ki-ip-LUGAL-ri ARAD-s[ú] ša mŠar-ru-up-ši a-na URUÚ-gul-za-at

[ §5 ] A1

Vs. 40

71 a-na LUGAL-ut-ti al-ta-kán-šu 72 ù at-ta-lak a-na KUR URUA-bi-na 73 ù KUR URUK[i-i]n-za a-na dá-ki-i ul ú-ba-a'-a 74 mŠu-ta-tar-ra

[ §5 ] A1

Vs. 41

74 qa-du mA-i-tág-ga-ma! DUMU-šu ù qa-du GIŠGIGIRMEŠ-šu a-na mi-it-ḫu-ṣí a-na pa-ni-ia it-tal-[k]u 75 ú-kà-aš-ši-is-sú-ma

[ §5 ] A1

Vs. 42

76 a-na URUAp-zu-ia i-te-er-bu 77 ù [UR]UAp-zu-ia ul-te-el-m[i]-šu 78 mŠu-ta-tar-ra qa-du DU[MU]-šu LÚ.MEŠmar-ia-an-ni-šu ŠEŠMEŠ-šu

[ §5 ] A1

Vs. 43

78 ù qa-du [ _ _ (_)] x x x-šu-nu 79 a-na KUR [UR]UḪa-at-ti ul-te-rib-šu-nu-ti 80 a-na KUR URUA-bi-na at-ta-lak 81 ù mA-ri-WA-na x[ ... ]

[ §5 ] A1

Vs. 44

81 LUGAL KUR URUA-bi-na mÚ-a-a[m-p]a-du-ra mAk-pa-ru ù mAr-ta-ia LÚ.MEŠGAL-šu a-na mi-it-ḫu-ṣí a-na UGU-ḫi-ia it-tal-ku

[ §5 ] A1

Vs. 45

82 an-nu-tu4 g[a-a]b-bi-šu-nu-ma qa-du KUR-ti-šu-[n]u ù qa-du mim-mu-šu-nu a-na KUR URUḪa-at-ti ul-te-rib-šu-nu-ti 83 aš-šum mu-ut-tar-ri-<ḫu->-ut-ti-šu

[ §5 ] A1

Vs. 46

83 ša mT[u-u]š-rat-ta LUGAL a-na I-en MU-[t]i KUR.KURMEŠ an-nu-tu4 gáb-bi-šu-nu-ma aḫ-ta-bat-sú-nu-ti 84 a-na KUR URUḪa-at-ti

[ §5 ] A1

Vs. 47

84 ul-te-rib-[š]u-nu-ti 85 ul-tu [ḪU]R.SAGNi-ib-[l]a-ni ul-tu ul-li-i ÍDUD.KIB.NUN.NA a-na mi-iṣ-ri-ia ut-te-er-šu-nu-ti


[ §6 ] A1

Vs. 48

86 e-nu-ma DUM[U]-šu it-ti ARADMEŠ-[š]u us-se17-mi-iḫ-ma 12 87 a-bu-šu mTu-uš-rat-ta LUGAL i-du-uk 88 ù [k]i-me-e mTu-uš-rat-ta LUGAL im-tù-ut

[ §6 ] A1

Vs. 49

89 DU di-in-šu ša mAr-ta-ta-ma ip-ru-us 90 ù DUMU-šu mAr-ta-ta-ma mi-ta ub-ta-al-li-is-sú 91 ù KUR URUMi-it-ta-an-ni

[ §6 ] A1

Vs. 50

91 gab-bu ḫal-qá 92 KUR URUAš-šur-a-i-ú ù KUR URUAl-še-a-i-ú a-na a-ḫa-mi-iš iz-zu-uz-zu 93 ù LUGAL GAL UR.SAG LUGAL KUR URUḪa-at-ti

[ §6 ] A1

Vs. 51

93 a-di i-na-an-na a-na e-be-er-ti ul e-bi-ir 94 ḫa-a-ma ù ḫu-uṣ-ṣa-a-b[á] ša KUR URUMi-it-ta-an-ni ul il-qè

[ §6 ] A1

Vs. 52

95 e-nu-ma LUGAL GAL LUGAL KUR URUḪa-at-ti mu-uš-ke-nu- ša KUR URUMi-it-ta-an-ni ki-i iš-mu-u 96 LUGAL KUR Ḫa-at-ti DUMUMEŠ É.GAL-lì

[ §6 ] A1

Vs. 53

96 GUDMEŠ UDUMEŠ ù ANŠE.KUR.RAMEŠ ul-te-bíl-šu-nu-ti 97 ù DUMUMEŠ Ḫur-ri i-na be-ri-šu-nu it-ta-ad-la-ḫu 98 mŠu-ut-ta-tar-ra

[ §6 ] A1

Vs. 54

98 it-ti LÚ.MEŠmar-ia-an-ni mŠat-ti-ú-a-za DUMU LUGAL a-na dá-ki-šu! (LA) ub-te-'u-ú 99 il5-ta-ḫi-iṭ-ma 100 a-na UGU-ḫi DUTU-ši mŠu-up-pí-lu-li-<u->ma

[ §6 ] A1

Vs. 55

100 LUGAL KUR URUḪa-at-ti UR.SAG na-ra-am dU it-tal-kà 101 LUGAL GAL a-ka-an-na iq-ta-bi 102 um-ma-a di-in-šu DU id-di-in-šu 103 ki-i-me-e mŠat-ti-ú-a-za DUMU mTu-uš-rat-ta LUGAL a-na ŠU-ia aṣ-ṣa-bat

[ §6 ] A1

Vs. 56

104 i-na GIŠGU.ZA ša a-bi-šu ú-še20-ši-ib-šu

[ §6 ] A1

Vs. 57

105 ki-i-me-e KUR URUMi-it-ta-an-ni KUR GAL la-a i-ḫal-liq 106 ù LUGAL GAL LUGAL KUR URUḪa-at-ti KUR URUMi-it-ta-an-ni aš-šum DUMU.MUNUS-šu

[ §6 ] A1

Vs. 58

106 ub-ta-al-li-is-sú 107 mŠat-ti-ú-a-za DUMU mTu-uš-rat-ta i-na ŠU-ia aṣ-ṣa-bat-ma 108 DUMU.MUNUS a-na DAM-ut-ti-šu at-ta-din-šu


[ §7 ] A1

Vs. 59

109 ù mŠat-ti-ú-a-za DUMU LUGAL i-na KUR URUMi-it-ta-an-ni lu-ú LUGAL šu-ú 110 ù DUMU.MUNUS ša LUGAL KUR URUḪa-at-ti a-na KUR URUMi-it-ta-an-ni

[ §7 ] A1

Vs. 60

110 lu-ú MUNUS.LUGAL ši-i 111 ak-kà-ša mŠat-ti-ú-a-za MUNUS.MEŠés-re-tu4 lu-ú mu-uš-šu-ra-at 112 ù MUNUS-tu4 ša-ni-tu4 e-li DUM[U.MUNUS-ia]

[ §7 ] A1

Vs. 61

112 ra-bi-tù ia-nu 113 MUNUS-tu4 ša-ni-tu4 a-na mi-iḫ-ru-ut-ti-ša la-a tù-ma-aš-šar 114 ù pí-it-ti-ša ma-am-ma ú-ul ú--[ _ ]

[ §7 ] A1

Vs. 62

115 ù DUMU.MUNUS-ti a-šar ša-ni-ti la-a ta-ša-ad-dá-as-sí 116 i-na ŠÀ KUR URUMi-it-ta-an-ni MUNUS.LUGAL-ut-ta li-p[u-uš]22

[ §7 ] A1

Vs. 63

117 DUMUMEŠ mŠat-ti-ú-a-za ù DUMUMEŠ DUMU.MUNUS<-ia> DUMUMEŠ-šu-nu ù DUMUMEŠ DUMUMEŠ-šu-nu i-na EGIR UD-mi i-na ŠÀ KUR URUMi-it-[t]a-[a]n-n[i ... ]

[ §7 ] A1

Vs. 64

118 i-na EGIR UD-mi (Rasur) DUMUMEŠ KUR URUMi-it-ta-an-ni a-na mŠat-ti-ú-a-za DUMU LUGAL a-na DUMU.MUNUS-ia MUNUS.LUGAL [ _ _ _ _ _ ]

[ §7 ] A1

Vs. 65

118 ù a-na DUMU.DUMUMEŠ-šu bá-ar-ta lu-ú la-a ú-ba-aʾ-a 119 ù mŠat-ti-ú-a-za DUMU LUGAL i-na EGI[R _ _ _ _ _ _ ]

[ §7 ] A1

Vs. 66

119 lu-ú ŠEŠ-šu ù lu-ú me-ḫe-er-šu{-nu} 120 ù DUMUMEŠ mŠat-ti-ú-a-za DUMU LUGAL DUMUMEŠ-ia DUMU.DUMUMEŠ-ia ù D[UMU ... ]

[ §7 ] A1

Vs. 67

120 a-na DUMU.DUMUMEŠ-ia lu-ú ŠEŠ-šu ù lu-ú me-ḫe-er-šu


[ §8 ] A1

Vs. 68

121 DUMUMEŠ URUḪa-at-ti ù DUMUMEŠ KUR URUMi-it-ta-ni i-na EGIR UD-mi i-na i-ni le-mut-t[i ... ]

[ §8 ] A1

Vs. 69

122 DUMUMEŠ KUR URUḪa-at-ti it-ti DUMUMEŠ KUR URUMi-it-ta-an-ni le-mut-ta la-a e-ep-p[u-šu] 123 [ ... ]

[ §8 ] A1

Vs. 70

123 it-ti DUMUMEŠ KUR URUḪa-at-ti le-mut-ta la-a e-ep-p[u]-šu 124 mi-nu-me-e KÚR š[a ... ]

[ §8 ] A1

Vs. 71

125 ki-me-e LUGAL KUR URUḪa-at-ti im-ta-aḫ-ḫa-aṣ 126 ù LUGA[L KU]R [UR]UMi-it-ta-an-ni [ ... ]

[ §8 ] A1

Vs. 72

127 ki-i-me-e KÚR ša KUR URUMi-it-ta-an-ni 128 ù KÚR [ša KUR UR]U[Ḫa-at-ti] 129 [ _ _ _ _ _ _ _ ]

[ §8 ] A1

Vs. 73

129 ša25 LUGAL KUR URUḪa-at-ti 130 sa20-al-mu ša LUGAL KUR URUM[i-it-ta-an-ni]


[ §9 ] A1

Vs. 74

131 [a]t-ta26 mŠat-ti-ú-a-za DUMU LUGAL LUGAL GAL LUGAL KUR URUḪa-at-t[i] la? x[ ... ]

[ §9 ] A1

Vs. 75

132 [rík-s]ú ša LUGAL GAL ar-ku8-sú 133 ù [ ... ]

[ §9 ] A1

Vs. 76

134 [ _ (_)] KUR URUMi-it-ta-[a]n-ni x[ ... ]

[ §9 ] A1

Vs. 77

135 [ _ _ ]xMEŠ i-n[a ... ]

[ §9 ] A1

Vs. 78

136 [ _ ] x x x [ ... ]

[ §10' ] A1

Rs. 1'

137 x[ ... ]

[ §10' ] A1

Rs. 2'

138 ù[ ... ]


[ §11' ] A1

Rs. 3'

139 šum-ma KU[R ... ] 140 []

[ §11' ] A1

Rs. 4'

140 aš-bu 141 KUR URU[ ... ] 142 []

[ §11' ] A1

Rs. 5'

142 la-a ḫa-aš-ḫ[u] 143 ù a-na KÚR an-nu-ma x[ ... ] 144 []

[ §11' ] A1

Rs. 6'

144 i-na-aḫ-ma 145 KÚR ša UGU-ku-nu i-ta-ak-[ru] []

[ §11' ] A1

Rs. 7'

147 i-na ŠÀ-bi ma-mi-ti la-a ni-ša-ak-kán 148 u[l ... ]

[ §11' ] A1

Rs. 8'

149 ša KUR URUḪa-at-ti i-te-bu-ú-ni-ik 150 a-na re-ṣ[ú-ti ... ]


[ §12' ] A1

Rs. 9'

151 šum-ma mu-un-na-bi-tù iš-tu KUR URUḪa-at-ti i[n-_ _ _ ] 152 [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ] 153 [ _ _ _ _ _ _ _ _ ]

[ §12' ] A1

Rs. 10'

153 ú-tá-ar-ru 154 šum-ma mu-un-na-bi-it-tù ša KUR URUM[i-it-ta-an-ni _ _ _ _ _ ] 155 [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ]

[ §12' ] A1

Rs. 11'

156 LUGAL KUR URUḪa-at-ti ul i-ṣa-bat-sú 157 ul ú-tá-ar-šu 158 ul pár-ṣú ša DUTU URUA-r[i-in-na]

[ §12' ] A1

Rs. 12'

159 É-tu4 ša mŠat-ti-ú-a-za DUMU LUGAL i-na KUR URUḪa-at-ti i-ip-pu-uš 160 mu-un-na-ab-ta [ ... ]

[ §12' ] A1

Rs. 13'

161 a-na URU-lì mŠat-ti-ú-a-za DUMU LUGAL ú-še-15-ša-ab-šu 162 a-na KUR URUḪa-at-ti-ma [ ... ]


[ §13' ] A1

Rs. 14'

163 LUGAL GAL LUGAL KUR URUḪa-at-ti KUR.KURMEŠ ša KUR URUMi-it-ta-an-ni el-te-qé-šu-nu-ti 164 a-na tar-ṣi m[ _ _ _ _ _ ]

[ §13' ] A1

Rs. 15'

164 DUMU LUGAL ul el-te-qé-šu-nu-ti 165 a-na tar-ṣi mTu-uš-rat-[t]a el-te-qé-šu-nu-ti 166 ù ÍDUD.KIB.[NUN.NA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ]

[ §13' ] A1

Rs. 16'

167 a-na ku-tal-li-ia ḪUR.SAGNi-ib-la-ni a-na mi-iṣ-ri-ia aš-ku-un 168 ù mi-nu-me-e URUDIDLI.ḪI.A ša [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ]

[ §13' ] A1

Rs. 17'

169 URUMur-mu-ri-ik URUŠi-ip-ri URUMa-zu-wa-ti URUŠu-ru-un ù URUDIDLI.ḪI.A an-nu-ti ḫal-ṣi ša [ ... ]

[ §13' ] A1

Rs. 18'

169 DUMU-ia at-ta-din 170 mi-nu-me-e URUDIDLI.ḪI.A ša KUR URUAš-ta-ti e-be-er-ti ša KUR URUMi-it-ta-an-ni GAR-nu 171 [U]RUI-kál-t[i _ _ _ ( _ )]

[ §13' ] A1

Rs. 19'

171 URUA-ḫu-na ù URUTer-qá URUDIDLI.ḪI.A an-nu-ti ša KUR URUAš-ta-ti 172 un-du m-ia-aš-ši-DINGIR-lì DUMU LUGAL it-ti mŠ[at- _ _ _ ( _ )]

[ §13' ] A1

Rs. 20'

172 ÍDUD.KIB.NUN.NA e-te-eb-ru 173 i-na URUIr-ri-te e-te-er-bu 174 mi-nu-me-e URUDIDLI.ḪI.A ša e-be-er-ta-an ša m-ia-aš-[ši-DINGIR-lì]

[ §13' ] A1

Rs. 21'

174 ú-kà-al-lu 175 ša m-ia-aš-ši-DINGIR-lì-ma šu-nu


[ §14' ] A1

Rs. 22'

176 ù a-na-ku LUGAL.GAL LUGAL KUR URUḪa-at-ti ù KUR URUMi-it-ta-an-ni mi-ta ú-bal-la-sú 177 a-na ma-aš-ka4-ni-šu ú-tá-a-ar

[ §14' ] A1

Rs. 23'

178 ù la-a ta-sà-aḫ-ḫa-ra-ma 179 la-a ta-ša-al-la-ṭá 180 iš-tu ri-ik-sí-ku-nu la30 te-ti-qá-ma 181 mi-iṣ-ri-ku-nu31 la-a tù-bá-aʾ-a

[ §14' ] A1

Rs. 24'

182 m-ia-aš-ši-DINGIR-lì DUMU LUGAL ù mŠat-ti-ú-a-za DUMU LUGAL-ma mi-iṣ-ṣí-ir-šu-nu a-na a-ḫa-mi-iš mu-[ _ (_)] 183 [šum-m]a URU-šu ša m-ia-aš-ši-DINGIR-lì

[ §14' ] A1

Rs. 25'

183 DUMU LUGAL pu-uz-ri a-na mŠat-ti-ú-a-za i-šap-pár 184 ù mŠat-ti-ú-a-za pí-ri-il5-ta-šu ú-še-eṣ-ṣí-ma 185 [DUMU.KIN]-šu iṣ-ṣa-bat-ma

[ §14' ] A1

Rs. 26'

186 a-na mPí-ia-aš-ši-DINGIR-lì ŠEŠ-šu ú-še-bal 187 ù mŠat-ti-ú-[a]-za ki-i ḫi-pu-ti a-na URU-šu ša mPí-[i]a-aš-DINGIR-lì ul i15-šap-pár32

[ §14' ] A1

Rs. 27'

188 m-ia-aš-ši-DINGIR-lì ù mŠat-ti-ú-a-za a-na ŠEŠ-ut-t[i] a-na a-ḫa-mi-iš ! () ra-ak-sú


[ §15' ] A1

Rs. 28'

189 m-ia-aš-ši-DINGIR-lì ù mŠat-ti-ú-a-za a-na URUIr-ri-te [ù] a-na URUTa-i-ta a-na i-ša-as-si17 190 mŠat-ti-ú-a-za a-na UGU-ḫi m-ia-aš-ši-DINGIR-lì

[ §15' ] A1

Rs. 29'

190 ŠEŠ-šu za-pur-ta mi-im-ma la-a ú-ba-aʾ-a 191 ù L[Ú š]a-na-am-ma a-na UGU-ḫi m-ia-aš-ši-DINGIR-lì za-pur-ta ul uš-ta-aḫ-ḫa-az

[ §15' ] A1

Rs. 30'

192 ù URUDIDLI.ḪI.A ša mŠat-ti-ú-a-za <a-na> m-ia-aš-ši-DINGIR-lì [it-t]a-ad-di-šu 193 za-pur-ta mi-im-ma la-a ú-ba-aʾ-a 194 ù ma-an-nu-me-e a-ma-ta

[ §15' ] A1

Rs. 31'

194 mi-im-ma za-pur-ta ù le-mut-ta a-na UGU-[ḫi mPí-i]a-aš-DINGIR-lì la-a ú-bá-aʾ-a 195 šum-ma mŠat-ti-ú-a-za m-ia-aš-ši-DINGIR-lì ŠEŠ-šu

[ §15' ] A1

Rs. 32'

195 a-na URUKar-ga-miš a-na i-ša-as-si17 196 mP[í]-ia-[aš-ši-DINGIR-l]ì a-ma-ta za-pur-ta ù le-mut-ta a-na UGU-ḫi mŠat-ti-ú-a-za mi-im-ma la-a ú-bá-aʾ-a

[ §15' ] A1

Rs. 33'

197 ù mi-nu-me-e URUDIDLI.ḪI.A [ša m]Šat-ti-ú-a-za ša i-na a-aḫ ÍDUD.KIB.NUN.NA GAR-nu 198 an-nu-ti-ma li-ke-el-lu-u

[ §15' ] A1

Rs. 34'

199 ù URU-LIM ša-na-a i-na a-aḫ [ÍDU]D.KIB.NUN.NA la-a iṣ-ṣa-bat


[ §16' ] A1

Rs. 35'

200 me-ḫe-er ṭup-pí an-ni-ti a-na pa-ni DUTU URUA-ri-i[n-n]a GAR-in 201 ki-me-e DUTU URUA-ri-in-na LUGAL-ut-ta ù MUNUS.LUGAL-ut-ta ú-ma-ʾa-ar

[ §16' ] A1

Rs. 36'

202 ù i-na KUR URUMi-it-ta-an-ni a-na pa-ni DU EN ku-r[i-i]n-ni36 ša URUKa-ḫat GAR-in 203 e-em-mu-ti e-em-mu-ti-ma a-na pa-ni LUGAL KUR URUMi-it-ta-an-ni

[ §16' ] A1

Rs. 37'

203 ù <a-na> pa-ni DUMUMEŠ KUR URUḪur-ri li-il5-ta-as-sú-u 204 ù [ma]-an-nu-me-e a-na [p]a-ni DU EN ku-ri-in-ni URUKa-ḫat ṭup-pa an-ni-ta ú-na-ak-kar-ma

[ §16' ] A1

Rs. 38'

205 a-šar pu-uz-ri i-ša-kán 206 šum-ma i-ḫe-ep-pí 207 šu[m-m]a a-ma-teMEŠ š[a] KA ṭup-pí ú-ša-aš-na 208 i-na ŠÀ-bi ri-ik- an-ni-i DINGIRMEŠ

[ §16' ] A1

Rs. 39'

208 ša pu-uz-ri ù DINGIRMEŠ ša EN ma-mi-ti ni-[i]l-ta-as-sí 40 209 [l]i-[i]z-zi-iz-zu 210 li-il5-te-mu-u 211 ù lu-ú ši-bu-tù

[ §16' ] A1

Rs. 40'

212 DUTU URUA-ri-in-na ša i-na KUR URUḪa-at-ti LUGAL-ut-ta ù MUNUS.LUGAL-ut-ta ú-ma-aʾ-ar 213 DUTU EN ša-me-e 214 DU EN URUḪa-at-ti DŠe-e-ri

[ §16' ] A1

Rs. 41'

214 DḪu-u-ur-ra ḪUR.SAGNa-an-ni ḪUR.SAGḪa-az-zi DU EN KI.LAM DU EN KARAŠ DU EN re-eṣ-ṣu-ti DU URUPít-te-ia-ri-ik43

[ §16' ] A1

Rs. 42'

214 DU URUNé-ri-ik DU EN til-la-ni DU URUḪal-ap DU URULi-iḫ-zi-na DU URUŠa-mu-u-ḫa DU URUḪur-ma DU URUŠa-ri-ìš-ša DU URUŠa-pí-nu-wa

[ §16' ] A1

Rs. 43'

214 DU URUḪi-iš-ša-aš-ḫa-pa DU URUTa-ḫa-ia DU URUŠ[a-a]ḫ-pí-na! DU URUKi-iz-zu-at-na DU URUU-da 215 DLAMMA URUḪa-at-ti DLAMMA URUGa-ra-aḫ-na

[ §16' ] A1

Rs. 44'

215 DZi-it-ḫa-ri-ia-aš DKar-zi-iš DḪa-pa-an-t[a-li]-ia-aš DLAMMA LÍL DLAMMA kur-ša-aš 216 DLi-li-wa-ni-iš DÉ.A-aš DDAM.KI.NA

[ §16' ] A1

Rs. 45'

216 DTe-li-pí-nu ša URUTa-wi5-ni-ia DTe-l[i-pí-nu ša] URUDur-mi-it-ta DTe-li-pí-nu ša URUḪa-an-ḫa-na DIštar mul-tar-ri-ḫu45

[ §16' ] A1

Rs. 46'

216 DAš-ga-ši-pa DNISABA 217 D30 EN ma-mi-ti D-ḫ[a-ra MUNUS.L]UGAL ma-mi-ti 218 DḪé-bat NIN ša-me-e DḪé-bat URUḪal-pa DḪé-bat URUU-da

[ §16' ] A1

Rs. 47'

218 DḪé-bat URUKi-iz-zu-at-ni 219 DZa-ba4-ba4 DZa-b[a4-ba4 UR]UḪa-at-ti DZa-ba4-ba4 URUIl-la-ia DZa-ba4-ba4 URUAr-zi-ia

[ §16' ] A1

Rs. 48'

219 DI-ia-ar-ri-iš DZa-ap-pa-na-aš DḪa-ša-a[m-mi-li]-iš 220 DḪa-an-te-da-aš-šu-uš!() ša URUḪur-ma DA-ba-ra ša URUŠa-mu-u-ḫa

[ §16' ] A1+2

Rs. 49'

220 DGa-taḫ-ḫa ša URUA-a[n-ku-wa] MUNUS.LUGAL URUKa-t[a-pa47] D[M]a-am-ma ša URUTa-ḫur-pa DḪal-la-ra ša URUDu-un-na DGAZ.BA.A.E

[ §16' ] A1+2

Rs. 50'

220 ša URUḪu-pí-iš-na DBé-la-at URULa-an-d[a] DKu-ni-ia-wa-an-ni-iš ša URULa-an-da 221 DINGIRMEŠ lu-la-ḫi-i DINGIRMEŠ (ša )SA.GAZ

[ §16' ] A1+2

Rs. 51'

222 DINGIRMEŠ MEŠ DINGIRMEŠ MUNUSMEŠ gáb-ba!-šu-nu ša KUR ␣␣URUḪa-at-ti 223 DINGIRMEŠ MEŠ DINGIRMEŠ MUNUSMEŠ ša KUR URUKi-iz-zu-at-ni 224 DINGIRMEŠ er-ṣe-ti

[ §16' ] A1+2

Rs. 52'

224 DNa-a-ra DNa-am-ša-ra DMi-in-ki DAm-mu-un-ki DTu-u-ḫu!-ši DAm-mi-iz-za-du DA-la-lu DA-nu DA-an-tu4 DEN.LÍL

[ §16' ] A1+2

Rs. 53'

224 DNIN.LÍL DNIN.É.GAL 225 ḪUR.SAGMEŠ ÍDMEŠ A.AB.BA ÍDUD.KIB.NUN.NA ša-mu-u ù er-ṣe-tì IMMEŠ úr-pa-tù


[ §17' ] A1+2

Rs. 54'

226 DU EN ša-me-e ù er-ṣe-ti D30 ù DUTU D30 URUKASKAL-na [A]N ù KI-ti DU EN ku-ri-in-ni URUKa-ḫat DGÌR ša URUKùr-dá

[ §17' ] A1+2

Rs. 55'

226 DU EN URUU-ḫu-šu-ma-an 227 DÉ-a-LUGAL EN ḫa-sí-[s]í DA-nu DA-an-tu4 DEN.LÍL ù DNIN.LÍL 228 DINGIR.MEŠMi-it-ra-aš-ši-il

[ §17' ] A1+2

Rs. 56'

228 DINGIR.MEŠÚ-ru-wa-na-aš-ši-il5 DIn-tar DINGIR.MEŠNa-ša-at-ti-ia-an-na 229 DKASKAL.KUR ša DŠa-ma-a[n]-mi-nu-ḫi DU EN URUWa-aš-šug-ga-an-ni

[ §17' ] A1+2

Rs. 57'

229 DU EN ga-ma-ri ša URUIr-ri-te DPa-ar-ta-ḫi URUŠu-ú-ta DNa-bar-wi DŠu-ru-u-ḫi DA-šur MUL! DŠa-la DNIN.É.GAL

[ §17' ] A1+2

Rs. 58'

229 DDAM.KI.NA DIš-ḫa-ra 230 ḪUR.SAGMEŠ ù ÍDMEŠ DINGIRMEŠ AN DINGIRMEŠ KI-ti 231 i-na ŠÀ-bi a-ma-teMEŠ an-nu-ti ša ri-ik-si17 li-iz-zi-iz-zu

[ §17' ] A1+2

Rs. 59'

232 li-il5-te-mu-u 233 ù lu-ú ši-bu-tù 234 šum-ma at-ta mŠat-ti-ú-a-za DUMU.LUGAL ù MEŠ Ḫur-ri a-ma-teMEŠ ša ri-ik-sí an-ni-i

[ §17' ] A1+2

Rs. 60'

234 la-a ta-na-aṣ-ṣa-ra 235 at-ta mŠat-ti-ú-a-za ù MEŠ Ḫur-ri qa-du KUR-ti-ku-nu qa-du DAMMEŠ-ku-nu ù qa-du mim-mu-ku-nu

[ §17' ] A1+2

Rs. 61'

235 DINGIRMEŠ EN ma-mi-[t]i li-ḫal-li-qú-nu 236 ki-ma bu-uq-li iš-tu el-te-šu i-ša-ad-dá-ad-du-ku-nu-ši 237 ki-ma iš-tu ŠÀ bu-[bu]-wa-ḫi

[ §17' ] A1

Rs. 62'

237 Ú la-a i-šu 238 ù at-ta mŠat-ti-ú-a-za qa-du DAM-ti ša-ni-ti ša ta-ḫa-as-sú 239 ù MEŠ Ḫur-ri qa-du DAMMEŠ-ku-nu DUMUMEŠ-ku-nu

[ §17' ] A1

Rs. 63'

239 ù qa-du KUR-ti-ku-nu a-ka-an-na NUMUN la-a i-šu-ú 240 ù DINGIRMEŠ an-nu-tu4 ša EN ma-mi-ti mu-uš-ke-nu-ut-ta ù e-er-ri-šu-ut-ta

[ §17' ] A1

Rs. 64'

240 li-id-din-ku-nu-ši 241 ù at-ta mŠat-ti-ú-a-za GIŠGU.ZA-ka li-iš-bal-ki-it-tù 242 ù at-ta mŠat-ti-ú-a-za ni-iš DINGIRMEŠ an-nu-ti

[ §17' ] A1

Rs. 65'

242 qa-du KUR-ti-ka ki-i GI li-ḫa-ṣí-iṣ-ṣú-ka 243 šum-ka ù NUMUN-ka ša DAM-ti ša-ni-ti ša ta-ḫa-as-sú 244 iš-tu KI-ti

[ §17' ] A

Rs. 66'

244 NUMUN-ka li-ḫal-li-qà 245 ù at-ta mŠat-ti-ú-a-za qa-du KUR-ka ṭú-ub-bá pa-ša-ḫa la-a ša-pa-ra i-na ŠÀ-bi DUMUMEŠ Ḫur-ri

[ §17' ] A1

Rs. 67'

245 šu-ma li-iḫ-li-iq 246 er-ṣe-tu4 lu-ú šu-ri-pu-ma 247 te-eḫ-li-iṣ-ṣa-a 248 er-ṣe-tu4 ša KUR-ti-ku-nu lu-ú sà-a-ḫu

[ §17' ] A1

Rs. 68'

249 ša ni-ip-ḫu-u 250 lu-ú ta-ša-la-ma 251 la-a te-eb-bi-ra 252 at-ta mŠat-ti-ú-a-za ù MEŠ Ḫur-ri a-na li-im DINGIRMEŠ

[ §17' ] A1

Rs. 69'

252 lu-ú KÚRMEŠ at-tu-nu 253 li-kà-aš-ši-id-ku-nu-ši


[ §18' ] A1

Rs. 70'

254 šum-ma at-ta mŠat-ti-ú-a-za DUMU.LUGAL ù L[ÚMEŠ Ḫur-ri] r[i-i]k-sà ù ma-mi-ta an-ni-ta ta-na-aṣ-ṣa-ra

[ §18' ] A1

Rs. 71'

255 at-ta mŠat-ti-ú-a-za qa-du DAM-k[a _ _ LUGAL KUR UR]UḪa-at-ti DUMUMEŠ-šu ù DUMU.DUMUMEŠ-šu DUMUMEŠ URUḪur-ri

[ §18' ] A1

Rs. 72'

255 qa-du DAMMEŠ-ku-nu DUMUMEŠ-ku-nu ù [ _ _ _ _ _ ] DINGIRMEŠ an-nu-tu4 li-iṣ-ṣú-ru-ku-nu 256 ù KUR URUMi-it-ta-an-ni

[ §18' ] A1

Rs. 73'

256 ki-i la-bi-ru-ti a-na aš-ri-[šu _ _ _ ] 257 [li-i]š-ri 258 li-ir-bi-iṣ 259 at-ta mŠat-ti-ú-a-za DUMUMEŠ-ka

[ §18' ] A1

Rs. 74'

259 ù DUMU.DUMUMEŠ-ka ša DUMU.MUNUS L[UGAL KUR URUḪa-at-ti UGU DUMUME]Š URUḪur-ri a-na LUGAL-ti da-ra-tim-ma

[ §18' ] A1

Rs. 75'

259 li-mé-ʾe-er-šu 260 GIŠGU.ZA ša [a-bi-ka lu-ub-bi-ir] 261 KUR URUMi-it-ta-an-ni lu-ub-bi-ir
1

Fälschlich Tegarama statt Kalašma nach Vs. 12.

12

Koll. Weidner.

22

Ein Zeilenende auf der Rs. ist hier oder an eine benachbarte Zeile anzuschließen: a-na LUGAL KUR URUKÙ.BABBAR lu-ú te-ez-zi-ib-šu (ana LUGAL KUR URUḪatti tezzib-šu).

25

Koll. Weidner.

26

Koll. Weidner.

30

So nach Koll. Weidner, PD 24.

31

mi-iṣ-ri- : So nach Koll. Weidner, PD 24.

32

Für E = i15 mit Zitat der Stelle s. von Soden – Röllig 1991, 31, Nr. 163.

36

So nach Koll. Weidner, PD 28.

40

-as- nach Koll. Weidner, PD 28.

43

-te- nach Koll. Weidner, PD 28.

45

B stattdessen MUL DIL.BAD.

47

t[a nach Photo; Autographie š[a.


Editio ultima: Textus 2016-01-10 15:23:57.18