Konkordanz der hethitischen Keilschrifttafeln

 Logo
Silvin Košak
İletişim

Citatio: S. Košak, hethiter.net/: hetkonk (2.plus)Arandı: INVNR:~~ CTH:~~626 PUBL.:~~~ ALIA:~~
1 metinler/metin parçaları

envanter numarası yayınCTH buluntu yeri tarih. notlar
314/p . KBo 46.149 670.626 Bk. K: Büyükkale x/7, Archiv K, Tabl.-Schutt. - Hellbrauner gebr. Ton jh. TLH s. D. Groddek, DBH 47, 2015, 122f.
s. D. Groddek, DBH 47, 2015, 122f.

(Üstünde 1 tabletler, 1 parçaları)


Giriş | Kısaltmalar | Sorgu