Konkordanz der hethitischen Keilschrifttafeln

 Logo
Silvin Košak
İletişim

Citatio: S. Košak, hethiter.net/: hetkonk (2.plus)Arandı: INVNR:~~ CTH:~211~12 PUBL.:~~~ ALIA:~~
0 metinler/metin parçaları

(Üstünde 0 tabletler, 0 parçaları)Arama sonuçları: envanter numarası / CTH numarası / yayın notlarda (envanter numarası / yayın) / CTH):
1 Treffer

envanter numarası yayınCTH buluntu yeri tarih. notlar
Bo 590 . KUB 26.73 40.VI.b)2 Ḫattuša: [In Istanbul] mh.? s. S. Heinhold-Krahmer, FsKošak, 2007, 371-373 (zu CTH 40?); G.F. Del Monte, L'opera I, 2009, 155f. - Ehemals CTH 211.12.


Giriş | Kısaltmalar | Sorgu