Konkordanz der hethitischen Keilschrifttafeln

 Logo
Silvin Košak
İletişim

Citatio: S. Košak, hethiter.net/: hetkonk (2.plus)Arandı: INVNR:~Bo~6184 CTH:~~ PUBL.:~~~ ALIA:~~
1 metinler/metin parçaları

envanter numarası yayınCTH buluntu yeri tarih. notlar
Bo 6184 . CHDS 4.79 701 Ḫattuša k.A. TLH r.Kol. 2´-5´ ist Dupl. oder par. zu KBo 23.45 IV 9´-12´ Hinweis O. Soysal (7.3.2018).
r.Kol. 2´-5´ ist Dupl. oder par. zu KBo 23.45 IV 9´-12´ (CTH 701): Hinweis O. Soysal (7.3.2018).

(Üstünde 1 tabletler, 1 parçaları)


Giriş | Kısaltmalar | Sorgu