Konkordanz der hethitischen Keilschrifttafeln

 Logo
Silvin Košak
İletişim

Citatio: S. Košak, hethiter.net/: hetkonk (2.plus)Arandı: INVNR:~Bo~7776 CTH:~~ PUBL.:~~~ ALIA:~~
2 metinler/metin parçaları

envanter numarası yayınCTH buluntu yeri tarih. notlar
262/w . KBo 58.36 485 T.I: L/19, Schutt vor Tempelmag. 11-12. - Grauer gebr. Ton. sjh. TLH Join mit Bo 69/230 D. Groddek (15.01.2017); s. D. Groddek, DBH 39, 2012, 25; O. Soysal, JAOS 136.2, 2016, 431. - Dupl. IBoT 3.148 III 5-9.
Join mit Bo 69/230 D. Groddek (15.01.2017); s. D. Groddek, DBH 39, 2012, 25; O. Soysal, JAOS 136.2, 2016, 431. - Dupl. IBoT 3.148 III 5-9.
+Bo 7776 . . T.I *: Fundort bestimmt durch Join sjh. TLH .
+Bo 69/230 KBo 60.175 . T.I: Tempel I, vor Mag. 12-14 in altem Grabungsschutt. - grauer gebr. Ton sjh. TLH .
Bo 7776 s. 262/w . . . k.A. TLH .

(Üstünde 1 tabletler, 3 parçaları)Arama sonuçları: envanter numarası / CTH numarası / yayın notlarda (envanter numarası / yayın) / CTH):
1 Treffer

envanter numarası yayınCTH buluntu yeri tarih. notlar
=> Bo 2006 IBoT 3. 148 485.1 Ḫattuša: [In Istanbul] jh. s. V. Haas et al., ChS I/9, 1998, 106-127 (Nr. 53); Dupl. Bo 7776.


Giriş | Kısaltmalar | Sorgu