Konkordanz der hethitischen Keilschrifttafeln

 Logo
Silvin Košak
İletişim

Citatio: S. Košak, hethiter.net/: hetkonk (2.plus)Arandı: INVNR:~Bo~8916 CTH:~~ PUBL.:~~~ ALIA:~~
1 metinler/metin parçaları

envanter numarası yayınCTH buluntu yeri tarih. notlar
Bo 8916 . DBH 54.1 627 Ḫattuša k.A. TLH Dupl. oder par. KBo 21.52 Vs. II 8`ff. (Hinweis J. Lorenz, 1.2.2021), CTH-Bestimmung Ch.W. Steitler, (11.2.2021).
Dupl. oder par. KBo 21.52 Vs. II 8`ff. (Hinweis J. Lorenz, 1.2.2021), CTH-Bestimmung Ch.W. Steitler, (11.2.2021).

(Üstünde 1 tabletler, 1 parçaları)


Giriş | Kısaltmalar | Sorgu