Konkordanz der hethitischen Keilschrifttafeln

 Logo
Silvin Košak

Citatio: S. Košak, hethiter.net/: hetkonk (2.plus)Arandı: INVNR:~~ CTH:~~ PUBL.:~KBo~24~26 ALIA:~~
1 metinler/metin parçaları

envanter numarası yayınCTH buluntu yeri tarih. notlar
235/b . KBo 24.26 694 Bk. A: grosses Gebäude, Raum 4, T.-Schutt, nördl. Hälfte mh. TLH
vgl. D. Yoshida, THeth 22, 1996, 249; A. Kassian - I. Yakubovich, GsForrer, 2004, 401; A. Kloekhorst, IEED 5, 2008, 338; Th. van den Hout, Kratylos 55, 2010, 124.

(Üstünde 1 tabletler, 1 parçaları)


Giriş | Kısaltmalar | Sorgu