Konkordanz der hethitischen Keilschrifttafeln

 Logo
Silvin Košak

Citatio: S. Košak, hethiter.net/: hetkonk (2.plus)Arandı: INVNR:~~ CTH:~~ PUBL.:~KBo~27~163 ALIA:~~
1 metinler/metin parçaları

envanter numarası yayınCTH buluntu yeri tarih. notlar
227/g . KBo 27.163 628.Tf01.N Bk. D: Büyükkale m/11. In der Ziegelschutt-Schicht. - Hellroter gebr. Ton jh. TLH s. I. Wegner - M. Salvini, ChS I/4, 1991, 207f. (Nr. 37); eid., SMEA 24, 1984, 181;
s. I. Wegner - M. Salvini, ChS I/4, 1991, 207f. (Nr. 37); eid., SMEA 24, 1984, 181; vgl. A.M. Polvani, Eothen 3, 1988, 80.

(Üstünde 1 tabletler, 1 parçaları)


Giriş | Kısaltmalar | Sorgu