Konkordanz der hethitischen Keilschrifttafeln

 Logo
Silvin Košak
İletişim

Citatio: S. Košak, hethiter.net/: hetkonk (2.plus)Arandı: INVNR:~~ CTH:~~ PUBL.:~KBo~7~71 ALIA:~~
0 metinler/metin parçaları

(Üstünde 0 tabletler, 0 parçaları)Arama sonuçları: envanter numarası / CTH numarası / yayın notlarda (envanter numarası / yayın) / CTH):
1 Treffer

envanter numarası yayınCTH buluntu yeri tarih. notlar
2508/c +12/k KBo 37.21 . Bk.: Büyükkale w/15. Schutt zwischen phryg. Fundamenten jh. 12/k wurde auch als KBo 7.71 publiziert.


Giriş | Kısaltmalar | Sorgu