Konkordanz der hethitischen Keilschrifttafeln

 Logo
Silvin Košak

Citatio: S. Košak, hethiter.net/: hetkonk (2.plus)Arandı: INVNR:~~ CTH:~~ PUBL.:~KUB~31~58 ALIA:~~
1 metinler/metin parçaları

envanter numarası yayınCTH buluntu yeri tarih. notlar
Bo 2963 . KUB 31.58 585.J Ḫattuša: [In Istanbul] jh. TLH .
(+)Bo 7022 KUB 31.75 . Ḫattuša: [In Istanbul] jh. TLH .

(Üstünde 1 tabletler, 2 parçaları)


Giriş | Kısaltmalar | Sorgu