Konkordanz der hethitischen Keilschrifttafeln

 Logo
Silvin Košak
İletişim

Citatio: S. Košak, hethiter.net/: hetkonk (2.plus)Arandı: INVNR:~~ CTH:~~ PUBL.:~KUB~8~53 ALIA:~~
0 metinler/metin parçaları

(Üstünde 0 tabletler, 0 parçaları)Arama sonuçları: envanter numarası / CTH numarası / yayın notlarda (envanter numarası / yayın) / CTH):
1 Treffer

envanter numarası yayınCTH buluntu yeri tarih. notlar
Bo 3341 . KBo 6.1 341.III.1.C Ḫattuša: [In Istanbul] sjh. Publiziert auch als KUB 8.53. Join mit Bo 5828 M. Dijkstra (5.11.2013), mit Bo 9650 D. Groddek (13.5.2015); s. E. Rieken et al. (ed.), hethiter.net/: CTH 341.III.1 (2009sqq.); G. Beckman, JCSSS 7, 2019, 33-43;


Giriş | Kısaltmalar | Sorgu