Konkordanz der hethitischen Keilschrifttafeln

 Logo
Silvin Košak
İletişim

Citatio: S. Košak, hethiter.net/: hetkonk (2.plus)


buluntu numarası/envanter numarası

diğer
kriterler

CTH numarası

yayın

cilt

numara/sayfa

tarihlerindirme

buluntu yeri

;

notlarda arama

(arama terimleri
& ile ayrılmış)

notae Košak

buluntu raporunda arama

CTH bölümü

Museum

(sadece
kombina-
syon halinde)

sıralama ... göre

kazı dönemi

sadece yayınlanmamış metinler

  

© Akademie der Wissenschaften
und der Literatur Mainz