Contact

Citatio: Thesaurus Linguarum Hethaeorum digitalis, hethiter.net/: TLHdig IBoT 2.101 (2021-12-31)

Introduction | CTH Numbers in the TLHdig

Direct search:

ANNOTATION STATUS
pre-validated (magenta text)
not validated (grey text)

Rs. IV


Rs. IV 1′ CLB m[a?

Rs. IV 2′ š[ar?

Rs. IV bricht ab

Rs. V 1′ CLB [AL]AM.ZU₉Kultakteur:NOM.SG.C(UNM) me‑ma‑isprechen:3SG.PRS [ ]

[AL]AM.ZU₉me‑ma‑i
Kultakteur
NOM.SG.C(UNM)
sprechen
3SG.PRS

Rs. V 2′ CLB pal‑wa‑tal‑la‑ašAnstimmer:NOM.SG.C pal‑wa‑a‑e[z‑zi]anstimmen:3SG.PRS

pal‑wa‑tal‑la‑ašpal‑wa‑a‑e[z‑zi]
Anstimmer
NOM.SG.C
anstimmen
3SG.PRS

Rs. V 3′ CLB ki‑i‑ta‑ašVortragspriester(?):NOM.SG.C ḫal‑za‑a‑irufen:3SG.PRS [ ]


ki‑i‑ta‑ašḫal‑za‑a‑i
Vortragspriester(?)
NOM.SG.C
rufen
3SG.PRS

Rs. V 4′ CLBw [NINDAz]i‑ip‑pu‑la‑aš‑ši‑*in*(Gebäck):ACC.SG.C pár‑ši‑iazerbrechen:3SG.PRS.MP

[NINDAz]i‑ip‑pu‑la‑aš‑ši‑*in*pár‑ši‑ia
(Gebäck)
ACC.SG.C
zerbrechen
3SG.PRS.MP

Rs. V 5′ CLB [A‑NA] LÚ.MEŠŠU.GIGreis:D/L.PL LÚ.MEŠÚ‑BA‑RUMOrtsfremder:D/L.PL(UNM)

[A‑NA] LÚ.MEŠŠU.GILÚ.MEŠÚ‑BA‑RUM
Greis
D/L.PL
Ortsfremder
D/L.PL(UNM)

Rs. V 6′ [2zwei:QUANcar L]Ú.MEŠSAGI.AMundschenk:NOM.PL.C(UNM) wa‑aš‑ša‑an‑te‑ešbedecken:PTCP.NOM.PL.C

[2L]Ú.MEŠSAGI.Awa‑aš‑ša‑an‑te‑eš
zwei
QUANcar
Mundschenk
NOM.PL.C(UNM)
bedecken
PTCP.NOM.PL.C

Rs. V 7′ [še‑e]roben-:PREV a‑ra‑an‑ta‑ristehen:3PL.PRS.MP


[še‑e]ra‑ra‑an‑ta‑ri
oben-
PREV
stehen
3PL.PRS.MP

Rs. V 8′ CLB [ a‑še‑eš‑š]arVersammlung:ACC.SG.N ḫu‑u‑ma‑anjeder:ACC.SG.N ar‑nu‑wa‑an‑zifortbringen:3PL.PRS

a‑še‑eš‑š]arḫu‑u‑ma‑anar‑nu‑wa‑an‑zi
Versammlung
ACC.SG.N
jeder
ACC.SG.N
fortbringen
3PL.PRS

Rs. V 9′ CLB [ ]x‑kán pa‑a‑an‑zigehen:3PL.PRS


pa‑a‑an‑zi
gehen
3PL.PRS

Rs. V 10′ CLB [GALGroßer:NOM.SG.C(UNM) M]E‑ŠE‑DILeibwächter:GEN.PL(UNM) LUGAL‑iKönig:D/L.SG te‑ez‑zisprechen:3SG.PRS

[GALM]E‑ŠE‑DILUGAL‑ite‑ez‑zi
Großer
NOM.SG.C(UNM)
Leibwächter
GEN.PL(UNM)
König
D/L.SG
sprechen
3SG.PRS

Rs. V 11′ CLB [A‑NA LÚ.MEŠ]ALAM.ZU₉Kultakteur:D/L.PL ḫu‑u‑up‑párSchale:ACC.SG.N GEŠTINWein:GEN.SG(UNM)

[A‑NA LÚ.MEŠ]ALAM.ZU₉ḫu‑u‑up‑párGEŠTIN
Kultakteur
D/L.PL
Schale
ACC.SG.N
Wein
GEN.SG(UNM)

Rs. V 12′ [ ‑š]a‑aš‑ma‑aš ZABAR.DABBronze(schalen)halter:NOM.SG.C(UNM)

ZABAR.DAB
Bronze(schalen)halter
NOM.SG.C(UNM)

Rs. V 13′ [ G]EŠTINWein:GEN.SG(UNM) pa‑a‑igeben:3SG.PRS CLB ALAM.ZU₉Kultakteur:NOM.SG.C(UNM)

G]EŠTINpa‑a‑iALAM.ZU₉
Wein
GEN.SG(UNM)
geben
3SG.PRS
Kultakteur
NOM.SG.C(UNM)

Rs. V 14′ [ ‑r]i?‑it ma‑al‑diäußern:3SG.PRS


ma‑al‑di
äußern
3SG.PRS

Rs. V 15′ CLB [pár‑aš‑na‑u‑wa‑aš‑ká]nsich niederhocken:VBN.GEN.SG=OBPk ú‑ez‑zikommen:3SG.PRS


[pár‑aš‑na‑u‑wa‑aš‑ká]nú‑ez‑zi
sich niederhocken
VBN.GEN.SG=OBPk
kommen
3SG.PRS

Rs. V 16′ CLB [LUGALKönig:NOM.SG.C(UNM) MUNUS.LUGALKönigin:NOM.SG.C(UNM) TUŠ‑ašim Sitzen:ADV Dt]u‑u‑ḫa‑ša‑elTuḫašail:DN.ACC.SG.C(UNM)

[LUGALMUNUS.LUGALTUŠ‑ašDt]u‑u‑ḫa‑ša‑el
König
NOM.SG.C(UNM)
Königin
NOM.SG.C(UNM)
im Sitzen
ADV
Tuḫašail
DN.ACC.SG.C(UNM)

Rs. V 17′ [a‑ku‑wa‑an‑zitrinken:3PL.PRS CLB GIŠ.DINAN]NASaiteninstrument:NOM.SG.C(UNM) GALgroß:NOM.SG.C(UNM) SÌR‑RUsingen:3PL.PRS

[a‑ku‑wa‑an‑ziGIŠ.DINAN]NAGALSÌR‑RU
trinken
3PL.PRS
Saiteninstrument
NOM.SG.C(UNM)
groß
NOM.SG.C(UNM)
singen
3PL.PRS

Rs. V 18′ CLB [ALAM.ZU₉Kultakteur:NOM.SG.C(UNM) m]e‑ma‑isprechen:3SG.PRS

[ALAM.ZU₉m]e‑ma‑i
Kultakteur
NOM.SG.C(UNM)
sprechen
3SG.PRS

Rs. V 19′ CLB pal‑wa‑tal‑la‑ašAnstimmer:NOM.SG.C pal‑wa]a‑ez‑zianstimmen:3SG.PRS

Rs. V bricht ab

pal‑wa‑tal‑la‑ašpal‑wa]a‑ez‑zi
Anstimmer
NOM.SG.C
anstimmen
3SG.PRS
0.35673999786377