Contact

Citatio: Thesaurus Linguarum Hethaeorum digitalis, hethiter.net/: TLHdig KBo 64.171 (2021-12-31)

Introduction | CTH Numbers in the TLHdig

Direct search:

ANNOTATION STATUS
pre-validated (magenta text)
not validated (grey text)

Vs.?


Vs.? 1′ [ ] e‑k[u‑z]itrinken:3SG.PRS KI.M[INdito:ADV 1ein:QUANcar NINDA.SIG‚Flachbrot‘:{(UNM)} pár‑ši‑ia]zerbrechen:2SG.IMP;
fliehen:2SG.IMP;
Brotstück:D/L.SG;
zerbrechen:2PL.IMP


e‑k[u‑z]iKI.M[IN1NINDA.SIGpár‑ši‑ia]
trinken
3SG.PRS
dito
ADV
ein
QUANcar
‚Flachbrot‘
{(UNM)}
zerbrechen
2SG.IMP
fliehen
2SG.IMP
Brotstück
D/L.SG
zerbrechen
2PL.IMP

Vs.? 2′ [ Dkar‑z]iKarz:{DN.STF, DN.HURR.ABS, DN(UNM), DN.D/L.SG, DN.VOC.SG} Dḫa‑pa‑an‑da‑li‑[iaḪapantala:DN.D/L.SG;
Ḫapantala:{DN.STF, DN.HURR.ABS, DN(UNM), DN.D/L.SG, DN.VOC.SG};
Ḫapantala:{DN.STF, DN(UNM), DN.D/L.SG, DN.VOC.SG};
Ḫapantala:{DN(UNM)}

Dkar‑z]iDḫa‑pa‑an‑da‑li‑[ia
Karz
{DN.STF, DN.HURR.ABS, DN(UNM), DN.D/L.SG, DN.VOC.SG}
Ḫapantala
DN.D/L.SG
Ḫapantala
{DN.STF, DN.HURR.ABS, DN(UNM), DN.D/L.SG, DN.VOC.SG}
Ḫapantala
{DN.STF, DN(UNM), DN.D/L.SG, DN.VOC.SG}
Ḫapantala
{DN(UNM)}

Vs.? 3′ [ḪUR.SAGa‑ma]‑a‑ar‑ri‑ki!‑ni‑wee‑n[aAmarrik:HURR.RLT.SG.GEN.RLT.PL.ABS

[ḪUR.SAGa‑ma]‑a‑ar‑ri‑ki!‑ni‑wee‑n[a
Amarrik
HURR.RLT.SG.GEN.RLT.PL.ABS

Vs.? 4′ g[ul‑mu‑r]i?‑natief:{HURR.ABS.PL, HURR.RLT.PL.ABS};
tief:HITT.ACC.SG.C
tar‑ma‑an‑naBefestigung:ALL;
Tarmanna:{GN(UNM), GN.VOC.SG, GN.STF, GN.HURR.ABS.SG};
Quelle:{HURR.ABS.PL, HURR.RLT.PL.ABS};
Nagel:{ACC.SG.C, GEN.PL};
hämmern:{PTCP.NOM.SG.N, PTCP.ACC.SG.N, PTCP.INDCL};
Quelle:{NOM.SG.N, ACC.SG.N, STF}
[

g[ul‑mu‑r]i?‑natar‑ma‑an‑na
tief
{HURR.ABS.PL, HURR.RLT.PL.ABS}
tief
HITT.ACC.SG.C
Befestigung
ALL
Tarmanna
{GN(UNM), GN.VOC.SG, GN.STF, GN.HURR.ABS.SG}
Quelle
{HURR.ABS.PL, HURR.RLT.PL.ABS}
Nagel
{ACC.SG.C, GEN.PL}
hämmern
{PTCP.NOM.SG.N, PTCP.ACC.SG.N, PTCP.INDCL}
Quelle
{NOM.SG.N, ACC.SG.N, STF}

Vs.? 5′ a[š‑ ] da‑a‑lilassen:2SG.IMP;
Holz:{HURR.ABS.SG, STF};
(Opferterminus):{HURR.ABS.SG, STF}
GUB[im Stehen:ADV;
sich erheben:3SG.PST;
(Ständer):{(UNM)}={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC};
hintreten:3SG.PRS={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC};
sich erheben:{3SG.PRS, 3SG.PST, 3PL.PRS}={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC};
stehen:3SG.PRS.MP={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC}
1‑ŠUeinmal:QUANmul e‑ku‑zitrinken:3SG.PRS KI.MINdito:ADV 1ein:QUANcar NINDA.SIG‚Flachbrot‘:{(UNM)} pár‑ši‑ia]zerbrechen:2SG.IMP;
fliehen:2SG.IMP;
Brotstück:D/L.SG;
zerbrechen:2PL.IMP


da‑a‑liGUB[1‑ŠUe‑ku‑ziKI.MIN1NINDA.SIGpár‑ši‑ia]
lassen
2SG.IMP
Holz
{HURR.ABS.SG, STF}
(Opferterminus)
{HURR.ABS.SG, STF}
im Stehen
ADV
sich erheben
3SG.PST
(Ständer)
{(UNM)}={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC}
hintreten
3SG.PRS={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC}
sich erheben
{3SG.PRS, 3SG.PST, 3PL.PRS}={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC}
stehen
3SG.PRS.MP={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC}
einmal
QUANmul
trinken
3SG.PRS
dito
ADV
ein
QUANcar
‚Flachbrot‘
{(UNM)}
zerbrechen
2SG.IMP
fliehen
2SG.IMP
Brotstück
D/L.SG
zerbrechen
2PL.IMP

Vs.? 6′ ˽tap‑ritapri(t)-Funktionär:{(UNM)};
tapri(t)-Funktionär:D/L.SG
Ì‑anÖl:{FNL(an).NOM.SG.N, FNL(an).ACC.SG.N, FNL(an).STF};
ölen:{PTCP.NOM.SG.N, PTCP.ACC.SG.N, PTCP.INDCL};
ölen:PTCP.ACC.SG.C;
Öl:{(UNM)};
ölen:3SG.PRS
[iš‑ke‑ez‑zibestreichen:3SG.PRS;
bestreichen:3SG.PRS.IMPF
nuCONNn le‑e‑liBesänftigung:D/L.SG;
Salbe(?):{HURR.ABS.SG, STF}
ḫa‑a‑aš‑ri(Fein)-Öl:{HURR.ABS.SG, STF} GUB‑ašim Stehen:ADV;
sich erheben:3SG.PST;
(Ständer):{(UNM)}={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC};
hintreten:3SG.PRS={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC};
sich erheben:{3SG.PRS, 3SG.PST, 3PL.PRS}={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC};
stehen:3SG.PRS.MP={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC}
1‑ŠU]einmal:QUANmul

˽tap‑riÌ‑an[iš‑ke‑ez‑zinule‑e‑liḫa‑a‑aš‑riGUB‑aš1‑ŠU]
tapri(t)-Funktionär
{(UNM)}
tapri(t)-Funktionär
D/L.SG
Öl
{FNL(an).NOM.SG.N, FNL(an).ACC.SG.N, FNL(an).STF}
ölen
{PTCP.NOM.SG.N, PTCP.ACC.SG.N, PTCP.INDCL}
ölen
PTCP.ACC.SG.C
Öl
{(UNM)}
ölen
3SG.PRS
bestreichen
3SG.PRS
bestreichen
3SG.PRS.IMPF
CONNnBesänftigung
D/L.SG
Salbe(?)
{HURR.ABS.SG, STF}
(Fein)-Öl
{HURR.ABS.SG, STF}
im Stehen
ADV
sich erheben
3SG.PST
(Ständer)
{(UNM)}={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC}
hintreten
3SG.PRS={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC}
sich erheben
{3SG.PRS, 3SG.PST, 3PL.PRS}={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC}
stehen
3SG.PRS.MP={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC}
einmal
QUANmul

Vs.? 7′ e‑ku‑zitrinken:3SG.PRS KI.MINdito:ADV 1ein:QUANcar [NINDA.SIG‚Flachbrot‘:{(UNM)} pár‑ši‑iazerbrechen:2SG.IMP;
fliehen:2SG.IMP;
Brotstück:D/L.SG;
zerbrechen:2PL.IMP
]


e‑ku‑ziKI.MIN1[NINDA.SIGpár‑ši‑ia
trinken
3SG.PRS
dito
ADV
ein
QUANcar
‚Flachbrot‘
{(UNM)}
zerbrechen
2SG.IMP
fliehen
2SG.IMP
Brotstück
D/L.SG
zerbrechen
2PL.IMP

Vs.? 8′ Ddam‑ki‑naDamkin(n)a:{DN.STF, DN.HURR.ABS, DN(UNM), DN.VOC.SG};
Damkin(n)a:{DN.FNL(a).HURR.ABS, DN.FNL(a)(UNM), DN.FNL(a).VOC.SG};
Damkin(n)a:{DN(UNM)}
x[

Ddam‑ki‑na
Damkin(n)a
{DN.STF, DN.HURR.ABS, DN(UNM), DN.VOC.SG}
Damkin(n)a
{DN.FNL(a).HURR.ABS, DN.FNL(a)(UNM), DN.FNL(a).VOC.SG}
Damkin(n)a
{DN(UNM)}

Vs.? 9′ [ ] x x [


Vs. bricht ab

Rs.? 1′ [ ]‑x‑pa e[


Rs.? 2′ [ ] DÉ‑AEa:{DN(UNM)} Ddam‑k[i‑naDamkin(n)a:{DN.STF, DN.HURR.ABS, DN(UNM), DN.VOC.SG};
Damkin(n)a:{DN.FNL(a).HURR.ABS, DN.FNL(a)(UNM), DN.FNL(a).VOC.SG};
Damkin(n)a:{DN(UNM)}
GUB‑ašim Stehen:ADV;
sich erheben:3SG.PST;
(Ständer):{(UNM)}={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC};
hintreten:3SG.PRS={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC};
sich erheben:{3SG.PRS, 3SG.PST, 3PL.PRS}={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC};
stehen:3SG.PRS.MP={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC}
1‑ŠUeinmal:QUANmul KI.MINdito:ADV

DÉ‑ADdam‑k[i‑naGUB‑aš1‑ŠUKI.MIN
Ea
{DN(UNM)}
Damkin(n)a
{DN.STF, DN.HURR.ABS, DN(UNM), DN.VOC.SG}
Damkin(n)a
{DN.FNL(a).HURR.ABS, DN.FNL(a)(UNM), DN.FNL(a).VOC.SG}
Damkin(n)a
{DN(UNM)}
im Stehen
ADV
sich erheben
3SG.PST
(Ständer)
{(UNM)}={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC}
hintreten
3SG.PRS={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC}
sich erheben
{3SG.PRS, 3SG.PST, 3PL.PRS}={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC}
stehen
3SG.PRS.MP={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC}
einmal
QUANmul
dito
ADV

Rs.? 3′ [NAR]Sänger:{(UNM)} URUḫur‑riḪurri:{GN(UNM), GN.HURR.ABS.SG} SÌR‑RULied:{a →(UNM), b →(UNM), c →(UNM), d →(UNM), e →(UNM), f →(UNM), g →(UNM), h →(UNM), i →(UNM), j →(UNM), k →(UNM), l →(UNM), m →(UNM)};
singen:{a → 3PL.PRS, b → 3SG.PRS}
[


[NAR]URUḫur‑riSÌR‑RU
Sänger
{(UNM)}
Ḫurri
{GN(UNM), GN.HURR.ABS.SG}
Lied
{a →(UNM), b →(UNM), c →(UNM), d →(UNM), e →(UNM), f →(UNM), g →(UNM), h →(UNM), i →(UNM), j →(UNM), k →(UNM), l →(UNM), m →(UNM)}
singen
{a → 3PL.PRS, b → 3SG.PRS}

Rs.? 4′ [Da]sic‑iaAya:{DN.STF, DN(UNM), DN.D/L.SG, DN.VOC.SG};
Aya:DN.D/L.SG
Dši‑mi‑ki‑ni‑weeŠimegi:DN.HURR.RLT.SG.GEN GUB‑ašim Stehen:ADV;
sich erheben:3SG.PST;
(Ständer):{(UNM)}={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC};
hintreten:3SG.PRS={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC};
sich erheben:{3SG.PRS, 3SG.PST, 3PL.PRS}={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC};
stehen:3SG.PRS.MP={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC}
[1‑ŠUeinmal:QUANmul KI.MINdito:ADV


[Da]sic‑iaDši‑mi‑ki‑ni‑weeGUB‑aš[1‑ŠUKI.MIN
Aya
{DN.STF, DN(UNM), DN.D/L.SG, DN.VOC.SG}
Aya
DN.D/L.SG
Šimegi
DN.HURR.RLT.SG.GEN
im Stehen
ADV
sich erheben
3SG.PST
(Ständer)
{(UNM)}={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC}
hintreten
3SG.PRS={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC}
sich erheben
{3SG.PRS, 3SG.PST, 3PL.PRS}={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC}
stehen
3SG.PRS.MP={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC}
einmal
QUANmul
dito
ADV

Rs.? 5′ [D]ḫé‑pátḪepat:{DN.HURR.ABS, DN(UNM)} Dmu‑uš‑niMuš(u)ni:{DN.STF, DN.HURR.ABS, DN(UNM), DN.D/L.SG, DN.VOC.SG};
erhaben:{HURR.ABS.SG, STF}
GUB‑ašim Stehen:ADV;
sich erheben:3SG.PST;
(Ständer):{(UNM)}={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC};
hintreten:3SG.PRS={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC};
sich erheben:{3SG.PRS, 3SG.PST, 3PL.PRS}={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC};
stehen:3SG.PRS.MP={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC}
1‑ŠUeinmal:QUANmul KI.[MINdito:ADV


[D]ḫé‑pátDmu‑uš‑niGUB‑aš1‑ŠUKI.[MIN
Ḫepat
{DN.HURR.ABS, DN(UNM)}
Muš(u)ni
{DN.STF, DN.HURR.ABS, DN(UNM), DN.D/L.SG, DN.VOC.SG}
erhaben
{HURR.ABS.SG, STF}
im Stehen
ADV
sich erheben
3SG.PST
(Ständer)
{(UNM)}={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC}
hintreten
3SG.PRS={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC}
sich erheben
{3SG.PRS, 3SG.PST, 3PL.PRS}={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC}
stehen
3SG.PRS.MP={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC}
einmal
QUANmul
dito
ADV

Rs.? 6′ Dḫé‑pátḪepat:{DN.HURR.ABS, DN(UNM)} DLUGAL‑maŠarrumma:{DN.FNL(ma)(UNM), DN.FNL(ma).VOC.SG};
Šarrumma:{DN(UNM), DN.HURR.ABS}
GUB‑ašim Stehen:ADV;
sich erheben:3SG.PST;
(Ständer):{(UNM)}={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC};
hintreten:3SG.PRS={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC};
sich erheben:{3SG.PRS, 3SG.PST, 3PL.PRS}={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC};
stehen:3SG.PRS.MP={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC}
1‑ŠUeinmal:QUANmul K[I.MINdito:ADV


Dḫé‑pátDLUGAL‑maGUB‑aš1‑ŠUK[I.MIN
Ḫepat
{DN.HURR.ABS, DN(UNM)}
Šarrumma
{DN.FNL(ma)(UNM), DN.FNL(ma).VOC.SG}
Šarrumma
{DN(UNM), DN.HURR.ABS}
im Stehen
ADV
sich erheben
3SG.PST
(Ständer)
{(UNM)}={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC}
hintreten
3SG.PRS={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC}
sich erheben
{3SG.PRS, 3SG.PST, 3PL.PRS}={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC}
stehen
3SG.PRS.MP={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC}
einmal
QUANmul
dito
ADV

Rs.? 7′ Dda‑a‑ruDaru:{DN(UNM)};
Taru:{DN(UNM)};
Tarua:{DN(UNM)}
Dda‑a‑ki‑tu₄Takidu:{DN(UNM)} Dḫu‑te‑n[aḪude/in(n)a:{DN.STF, DN.HURR.ABS, DN(UNM), DN.VOC.SG};
Ḫude/in(n)a:{DN(UNM)}
Dḫu‑te‑el‑lu‑u‑ur‑ra]Ḫude/illurra:{DN.STF, DN.HURR.ABS, DN(UNM), DN.VOC.SG};
Ḫude/illurra:{DN(UNM)}

Dda‑a‑ruDda‑a‑ki‑tu₄Dḫu‑te‑n[aDḫu‑te‑el‑lu‑u‑ur‑ra]
Daru
{DN(UNM)}
Taru
{DN(UNM)}
Tarua
{DN(UNM)}
Takidu
{DN(UNM)}
Ḫude/in(n)a
{DN.STF, DN.HURR.ABS, DN(UNM), DN.VOC.SG}
Ḫude/in(n)a
{DN(UNM)}
Ḫude/illurra
{DN.STF, DN.HURR.ABS, DN(UNM), DN.VOC.SG}
Ḫude/illurra
{DN(UNM)}

Rs.? 8′ GUB‑ašim Stehen:ADV;
sich erheben:3SG.PST;
(Ständer):{(UNM)}={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC};
hintreten:3SG.PRS={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC};
sich erheben:{3SG.PRS, 3SG.PST, 3PL.PRS}={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC};
stehen:3SG.PRS.MP={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC}
1‑ŠUeinmal:QUANmul KI.MINdito:ADV 1ein:QUANcar NINDA.SIG‚Flachbrot‘:{(UNM)} [pár‑ši‑ia]zerbrechen:2SG.IMP;
fliehen:2SG.IMP;
Brotstück:D/L.SG;
zerbrechen:2PL.IMP


GUB‑aš1‑ŠUKI.MIN1NINDA.SIG[pár‑ši‑ia]
im Stehen
ADV
sich erheben
3SG.PST
(Ständer)
{(UNM)}={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC}
hintreten
3SG.PRS={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC}
sich erheben
{3SG.PRS, 3SG.PST, 3PL.PRS}={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC}
stehen
3SG.PRS.MP={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC}
einmal
QUANmul
dito
ADV
ein
QUANcar
‚Flachbrot‘
{(UNM)}
zerbrechen
2SG.IMP
fliehen
2SG.IMP
Brotstück
D/L.SG
zerbrechen
2PL.IMP

Rs.? 9′ Diš‑ḫa‑raIšḫara:{DN.STF, DN.HURR.ABS, DN(UNM), DN.VOC.SG};
Išḫara:{DN(UNM)}
Dal‑la‑niAllan(n)i:{DN.FNL(i).HURR.ABS, DN.FNL(i).NOM.SG.C, DN.FNL(i).ACC.SG.C, DN.FNL(i).GEN.SG, DN.FNL(i).D/L.SG, DN.FNL(i).ALL, DN.FNL(i).ABL, DN.FNL(i).INS, DN.FNL(i).VOC.SG};
Allan(n)i:{DN.STF, DN.HURR.ABS, DN(UNM), DN.D/L.SG, DN.VOC.SG}
GUB[im Stehen:ADV;
sich erheben:3SG.PST;
(Ständer):{(UNM)}={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC};
hintreten:3SG.PRS={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC};
sich erheben:{3SG.PRS, 3SG.PST, 3PL.PRS}={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC};
stehen:3SG.PRS.MP={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC}
1‑ŠUeinmal:QUANmul KI.MINdito:ADV


Diš‑ḫa‑raDal‑la‑niGUB[1‑ŠUKI.MIN
Išḫara
{DN.STF, DN.HURR.ABS, DN(UNM), DN.VOC.SG}
Išḫara
{DN(UNM)}
Allan(n)i
{DN.FNL(i).HURR.ABS, DN.FNL(i).NOM.SG.C, DN.FNL(i).ACC.SG.C, DN.FNL(i).GEN.SG, DN.FNL(i).D/L.SG, DN.FNL(i).ALL, DN.FNL(i).ABL, DN.FNL(i).INS, DN.FNL(i).VOC.SG}
Allan(n)i
{DN.STF, DN.HURR.ABS, DN(UNM), DN.D/L.SG, DN.VOC.SG}
im Stehen
ADV
sich erheben
3SG.PST
(Ständer)
{(UNM)}={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC}
hintreten
3SG.PRS={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC}
sich erheben
{3SG.PRS, 3SG.PST, 3PL.PRS}={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC}
stehen
3SG.PRS.MP={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC}
einmal
QUANmul
dito
ADV

Rs.? 10′ Du‑*ú*‑um‑biUmb/wu:{DN.FNL(i).HURR.ABS, DN.FNL(i).NOM.SG.C, DN.FNL(i).ACC.SG.C, DN.FNL(i).GEN.SG, DN.FNL(i).D/L.SG, DN.FNL(i).ALL, DN.FNL(i).ABL, DN.FNL(i).INS, DN.FNL(i).VOC.SG} DNIN.GALNikkal:{DN(UNM), DN.HURR.ABS} GUB‑a[šim Stehen:ADV;
sich erheben:3SG.PST;
(Ständer):{(UNM)}={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC};
hintreten:3SG.PRS={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC};
sich erheben:{3SG.PRS, 3SG.PST, 3PL.PRS}={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC};
stehen:3SG.PRS.MP={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC}
1‑ŠUeinmal:QUANmul KI.MINdito:ADV


Du‑*ú*‑um‑biDNIN.GALGUB‑a[š1‑ŠUKI.MIN
Umb/wu
{DN.FNL(i).HURR.ABS, DN.FNL(i).NOM.SG.C, DN.FNL(i).ACC.SG.C, DN.FNL(i).GEN.SG, DN.FNL(i).D/L.SG, DN.FNL(i).ALL, DN.FNL(i).ABL, DN.FNL(i).INS, DN.FNL(i).VOC.SG}
Nikkal
{DN(UNM), DN.HURR.ABS}
im Stehen
ADV
sich erheben
3SG.PST
(Ständer)
{(UNM)}={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC}
hintreten
3SG.PRS={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC}
sich erheben
{3SG.PRS, 3SG.PST, 3PL.PRS}={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC}
stehen
3SG.PRS.MP={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC}
einmal
QUANmul
dito
ADV

Rs.? 11′ DIŠTAR‑kaIštar:DN.HURR.FNL(ka).ABS.SG Dni‑na‑taNe/inat(t)a:{DN.STF, DN.HURR.ABS, DN(UNM), DN.VOC.SG};
Ne/inat(t)a:{DN(UNM)}
Dk[u‑li‑it‑taKulitta:{DN.STF, DN.HURR.ABS, DN(UNM), DN.VOC.SG};
Kuli(ya)t(t)a:{DN(UNM)}
GUB‑ašim Stehen:ADV;
sich erheben:3SG.PST;
(Ständer):{(UNM)}={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC};
hintreten:3SG.PRS={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC};
sich erheben:{3SG.PRS, 3SG.PST, 3PL.PRS}={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC};
stehen:3SG.PRS.MP={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC}
1‑ŠUeinmal:QUANmul KI.MINdito:ADV


DIŠTAR‑kaDni‑na‑taDk[u‑li‑it‑taGUB‑aš1‑ŠUKI.MIN
Ištar
DN.HURR.FNL(ka).ABS.SG
Ne/inat(t)a
{DN.STF, DN.HURR.ABS, DN(UNM), DN.VOC.SG}
Ne/inat(t)a
{DN(UNM)}
Kulitta
{DN.STF, DN.HURR.ABS, DN(UNM), DN.VOC.SG}
Kuli(ya)t(t)a
{DN(UNM)}
im Stehen
ADV
sich erheben
3SG.PST
(Ständer)
{(UNM)}={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC}
hintreten
3SG.PRS={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC}
sich erheben
{3SG.PRS, 3SG.PST, 3PL.PRS}={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC}
stehen
3SG.PRS.MP={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC}
einmal
QUANmul
dito
ADV

Rs.? 12′ [URUni‑nu‑wa‑wiiNinuwa:GN.HURR.GEN D]IŠTAR‑kaIštar:DN.HURR.FNL(ka).ABS.SG Dn[i‑na‑taNe/inat(t)a:{DN.STF, DN.HURR.ABS, DN(UNM), DN.VOC.SG};
Ne/inat(t)a:{DN(UNM)}
Dku‑li‑it‑ta]Kulitta:{DN.STF, DN.HURR.ABS, DN(UNM), DN.VOC.SG};
Kuli(ya)t(t)a:{DN(UNM)}

[URUni‑nu‑wa‑wiiD]IŠTAR‑kaDn[i‑na‑taDku‑li‑it‑ta]
Ninuwa
GN.HURR.GEN
Ištar
DN.HURR.FNL(ka).ABS.SG
Ne/inat(t)a
{DN.STF, DN.HURR.ABS, DN(UNM), DN.VOC.SG}
Ne/inat(t)a
{DN(UNM)}
Kulitta
{DN.STF, DN.HURR.ABS, DN(UNM), DN.VOC.SG}
Kuli(ya)t(t)a
{DN(UNM)}

Rs.? 13′ [GUB‑ašim Stehen:ADV;
sich erheben:3SG.PST;
(Ständer):{(UNM)}={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC};
hintreten:3SG.PRS={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC};
sich erheben:{3SG.PRS, 3SG.PST, 3PL.PRS}={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC};
stehen:3SG.PRS.MP={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC}
1‑ŠUeinmal:QUANmul K]I.MINdito:ADV 1ein:QUANcar NINDA.SIG‚Flachbrot‘:{(UNM)} [pár‑ši‑ia]zerbrechen:2SG.IMP;
fliehen:2SG.IMP;
Brotstück:D/L.SG;
zerbrechen:2PL.IMP


Ende Rs.

[GUB‑aš1‑ŠUK]I.MIN1NINDA.SIG[pár‑ši‑ia]
im Stehen
ADV
sich erheben
3SG.PST
(Ständer)
{(UNM)}={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC}
hintreten
3SG.PRS={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC}
sich erheben
{3SG.PRS, 3SG.PST, 3PL.PRS}={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC}
stehen
3SG.PRS.MP={PPRO.3SG.C.NOM, PPRO.3PL.C.ACC}
einmal
QUANmul
dito
ADV
ein
QUANcar
‚Flachbrot‘
{(UNM)}
zerbrechen
2SG.IMP
fliehen
2SG.IMP
Brotstück
D/L.SG
zerbrechen
2PL.IMP
0.35880494117737