Contact

Citatio: Thesaurus Linguarum Hethaeorum digitalis, hethiter.net/: TLHdig KUB 4.99 (2021-12-31)

Introduction | CTH Numbers in the TLHdig

Direct search:

ANNOTATION STATUS
pre-validated (magenta text)
not validated (grey text)

1′ [ ] x [

2′ [ ] x šú x [

šú

3′ [ ] x ša [


ša

4′ [ pí‑šèr]‑ti kiš‑pí [

pí‑šèr]‑tikiš‑pí

5′ [ ti‑du]ú NU DUḪ.LÀL [

ti‑du]úNUDUḪ.LÀL

6′ [ ] u MUNUSUŠ₁₁.ZU

uMUNUSUŠ₁₁.ZU

7′ [ D]Ù‑uš ana IGI DUTU

D]Ù‑ušanaIGIDUTU

8′ [ta‑da‑an‑š]u‑nu‑ti UZUÌ.U[DU

[ta‑da‑an‑š]u‑nu‑tiUZUÌ.U[DU

9′ [ GAR‑a]n‑šu‑nu‑ti ta‑ka₄[l‑lu‑šu‑nu‑ti]

GAR‑a]n‑šu‑nu‑tita‑ka₄[l‑lu‑šu‑nu‑ti]

10′ [ ú‑pí‑š]u‑šu‑nu a‑na UG[U‑šu‑nu

ú‑pí‑š]u‑šu‑nua‑naUG[U‑šu‑nu

11′ [ š]a ia‑ši Á [UL

š]aia‑šiÁ[UL

12′ [ 3‑š]ú DU₁₁.GA [

3‑š]úDU₁₁.GA

13′ [ ]a‑du qí‑lu‑[ti]

]a‑duqí‑lu‑[ti]

14′ [ Í]D [


Í]D

15′ [ ]x [

16′ [ ] x [

Text bricht ab

0.41265606880188