Hittite Cult Inventories

JMU Logo

CTH 528.118

Exemplar A

Citatio: M. Cammarosano (ed.), hethiter.net/: CTH 528.118 (TX 2016-06-03)

KUB 55.15

(ca. five lines, the preserved portion of which are uninscribed)


§ 2′


obv.? ii? 1′ [ḪUR.SA]Gkam-ma-⸢ḫu-u GIŠ⸣ḫu-wa-⸢ar⸣-mi-iš ḫa-⸢az⸣-za-ši-kán-d[u]


obv.? ii? 2′ [ (ca. 2 signs) ] 1 BI-IB-RU KÙ.BABBAR 2 [x] ⸢TUR⸣? KÙ.BABBAR 1 ⸢NU? NI? ZU? KÙ.BABBAR⸣


obv.? ii? 3′ [ (ca. 2 signs) š]i-da-ar pu-⸢nu?-uš?-kán-na⸣-aš§ 3′


obv.? ii? 4′ [ma-a-an-m]a ḪUR.SAGkam-ma-ḫu-u EZEN₄ DI₁₂-ŠI -an-zi


obv.? ii? 5′ [n BÁN? ZÌ].DA? 1 DUGKA.GAG SANGA-za


obv.? ii? 6′ [wa-ar-a]p-zi DINGIR-LUM-ia wa-ar-ap-zi


obv.? ii? 7′ [DINGIR-LUM] kar-ap-zi na-an ḪUR.SAG-i


obv.? ii? 8′ [ar-ḫa pé]-e-da-an-zi ⸢EGIR⸣-ŠU MUNUS.MEŠḫa-az-ka₄-⸢ra-i⸣


obv.? ii? 9′ [Ù LÚ.MEŠwa-a]l-wa-al-la GUB-ri


obv.? ii? 10′ [DINGIR-LUM NA₄ḫu]-⸢wa-ši⸣ pé-ra-an


obv.? ii? 11′ [ta-ni-nu-wa-an-zi] (uninscribed)

(end of column)

(ca. five lines, the preserved portion of which are uninscribed)


§ 5′


rev.? iii? 1 [ḪUR.SAGda]-⸢a⸣-ḫa GIŠḫu-u-wa-ar-mi-iš


rev.? iii? 2 [ḫa-za-ši-kán]-⸢du⸣(?) 2 UDU KIN? 1 ši-it-tar URUDU


rev.? iii? 3 [ma-a-an ḪUR.SAGd]a-a-ḫa-an EZEN₄ -an-zi


rev.? iii? 4 [n BÁN? ZÌ.D]A? 1 DUGKA.GAG


rev.? iii? 5 [nu DINGIR-LUM wa-a]r-ap-zi na-an-kán NA₄ḫu-u-wa-[ši]


rev.? iii? 6 [ar-ḫ]a pé-e-da-an-zi


rev.? iii? 7 [EG]IR-ŠU MUNUS.MEŠḫa-az-ka₄-ra-i LÚ.MEŠwa-al-wa-a[l-la GUB-r]i?


rev.? iii? 8 DINGIR-LUM NA₄ḫu-wa-si pé-ra-an ta-ni-nu-wa-⸢an⸣-[zi]


rev.? iii? 9 1 UDU BAL-an-zi UZUšu-up-pa ti-an-zi


rev.? iii? 10 a-da-an-zi ⸢a⸣-ku-wa-an-zi DINGIR-LUM kar-ap-[pa-a]n-zi


rev.? iii? 11 na-an ar-ḫa pé-e-da-an-zi§ 6′


rev.? iii? 12 EZEN₄ zé-e-na-an-da-aš-ši 3 BÁN !.DA 1 DUGKA.[GAG]


rev.? iii? 13 1 DUGÚTULTU₇〉SAR a-da-an-zi a-ku-wa-an-zi


rev.? iii? 14 wa-ar-su-li a-ku-w[a-an-zi ]


rev.? iii? 15 IŠ-TU URUiš-[ ]

(breaks off)


§ 7′′


rev.? iv? 1′ [ -z]i?


rev.? iv? 2′ [ -z]i

(breaks off)