Hittite Cult Inventories

JMU Logo

CTH 529.58

Exemplar A

Citatio: M. Cammarosano (ed.), hethiter.net/: CTH 529.58 (TX 2016-06-03)

VBoT 108


§ 1


obv. i 1 [A-NA(?) É?] ⸢D10 URUḪAT⸣-TI [ ]


obv. i 2 [A-NA ÉMEŠ] DINGIRMEŠ URUḪAT⸣-T[I ]


obv. i 3 [ḫu-u-n]e-ek-ta-ri(?) 1 Or perhaps [ne-n]e-ek-ta-ri ? [ ]§ 2


obv. i 4 [ (ca. 3 signs) ] 2 LI-⸢IM⸣ 5 ME [ ]


obv. i 5 [ (ca. 3 signs) KA]Š? GEŠTIN ŠÀ MEŠ? [ ]


obv. i 6 [ ]⸢AR⸣ *ḪU* IŠ T[AR? ]


obv. i 7 [ ] (erasure) i-⸢ia-an⸣(-)[ ]§ 3


obv. i 8 ⸢nu?-kán⸣ ŠA É LUGAL an-da [ ]


obv. i 91? ME ŠU-ŠI 1 PA 5 BÁN tar-š[a?-an(?) ma-al-la-an(?) ]§ 4


obv. i 10 A-NA ÉMEŠ DINGIRMEŠ URUḪAT-TI [ ]


obv. i 11 ku-e [SI]G₅-aḫ-er-pát KIN?ḪI.A EGI[R-pa? ]


obv. i 12 EME ŠA LÚ.MEŠ⸢SANGA⸣ Ù Š[A? ]


obv. i 13 BE⸣-LU ⸢ku⸣-iš pa-iz-[z]i SIG₅-a[ḫ-zi (vacat?) ]§ 5


obv. i 14 wa-aš-ku-uš ku-i-e-eš ka-ru-[ú]


obv. i 15 na-aš SIG₅-an!-zi§ 6


obv. i 16 š[a]r-ra-aš 2 ⸢ZA⸣.ḪUM KÙ.BABBAR ŠA D10⸣ [ ]


obv. i 17 š[a]r-ra-aš 10 ZA.ḪUM KÙ.⸢BABBAR⸣ ŠA D10⸣ [ ]


obv. i 18 ŠA m[ša]r-pa-DKAL§ 7


obv. i 19 [š]ar-r[a-aš] Dpí-ir-wa-aš ŠA LUG[AL ]


obv. i 20 šar-ra-aš D10 É-TIM.GAL ŠA x[ ]


obv. i 21 Ù ŠA LUGAL URUtu-um-ma-an-n[a ]


obv. i 22 ŠA Dzi-it-ḫa-ri-ia x[ ]


obv. i 23Ù?ŠA DLIŠ URUn[e-nu-wa-aš ]


obv. i 24 (traces)

(breaks off)


§ 8′


rev. iv 1′ 1 MA.⸢NA⸣ x[ ]


rev. iv 2′ 1 GÍN ½ G[ÍN? ]


rev. iv 3′ 14 ⸢GÍN⸣ K[Ù.BABBAR? 2 Or: K[Ù.SI₂₂]. ]§ 9′


rev. iv 4′ 10 GÍN KÙ.S[I₂₂ ]§ 10′


rev. iv 5′ 10 GÍN KÙ.⸢BABBAR⸣ [ ]


rev. iv 6′ DUMU.MUNUS mpal-lu-[ ]§ 11′


rev. iv 7′ 1 ši-it-tar *KÙ*.⸢BABBAR⸣ [ ]


rev. iv 8′ šar-me-ia-aš [ ]§ 12′


rev. iv 9′ 3 URUDUŠEN3? 3 Or: 2.[ ]


rev. iv 10′ nu 1-EN x[ ]§ 13′


rev. iv 11′ 2TA-PAL⸣ [ ]


rev. iv 12′ 𒑱ḫu-un-x[ ]


rev. iv 13 ŠA L[Ú? ]§ 14′


rev. iv 14′ 8 ⸢GÍN⸣ [ ]§ 15′


rev. iv 15′ 1-EN [ ]


rev. iv 16′ IGI-an-[da(?) ]§ 16′


rev. iv 17′ 1 ⸢URUDU⸣[ ]§ 17′


rev. iv 18′ 1 MA.[NA ]§ 18′


rev. iv 19′ 2 ⸢GÍN⸣ [ ]§ 19′


rev. iv 20′ 1 GIŠŠ[I? ]


rev. iv 21′ 1-NU-T[UM ]


rev. iv 22′ 1 za-ar-[ ]§ 20′


rev. iv 23′ 5 [š]i-it-tar [ ]


rev. iv 24′ 1 ši-it-tar [ ]


rev. iv 25′ 2 SAG.DU-ŠU⸢MEŠ⸣[ ]§ 21′


rev. iv 26′ 1 URUDUtu-u-ti-iš x[ ]§ 22′


rev. iv 27′ 1 URUDU⸣ŠU.⸢KIN⸣ DAG[ ]§ 23′


lo. e. 28′ n (+) 4 MA.⸢NA⸣ [ ]


lo. e. 29′ LÚ.MEŠŠU.DAB[ ]


(end of tablet)