Kritische Bibliographie der Lexikographie des Hethitischen

 Logo
M. Marazzi & N. Bolatti Guzzo
in Zusammenarbeit mit P. Dardano - R. Francia - M. Cammarosano - A. Rizza
Kontakt

Citatio: M. Marazzi – N. Bolatti Guzzo et al., hethiter.net/: Lexembibliographie (2007)


Index


A - E - H - I - K - L - M - N - P - R - S - T - U - W - Z

šahhan-

šaiu-

šakk-/šekk-

šakija- (Verbum)

šakijahh-

šakijawant-

šakkiganijauwant-

šaklai-, šakli-

šakuni-, šekkuni- (?)

šakuriya- ( šakurye-mi)

šakuwa

šakuwai-

šallanu-

šalašha-

GIŠšalašduri-

šalpa-

šaluwašaluwa-

šalwai-

šal(?)-u-wa-an-za

šalwina-

GIŠšamalu-

GIŠšamama-

šamana-

šamankurwant-

šamen-

šameja-

šaminu-

-šan (Ortspart.)

šana-

šanakugul(l)a-SAR

šanezzi-

šanh-

šani-

šankuwai-

šant-

šap-

šapara-

šapašalli-

šapašija-

(URUDU)ša/epik(k)ušta-

šapšama-

šappu-

šara

šarra- (Verbum)

šarra- (Subst.)

(NINDA)šarama(n)-, šaramna-

(NINDA)šaram(a)n-

(NINDA/É)šaramna-(UZU)šarhuwant-

GIŠšarhuli-

(LÚ.MEŠ/ÉRIN.MEŠ)šarikuwa-

šarkanti-

šarkijuwar

šarkiwali-

šarmija-

šarnenk-

šarnikzil-

šardija-

š]arupašši-

ša-ru-up-pí, ša-ru-u-pí, ša-ru-pí, (harpu) šarupa

šaruwai-

šaša-

šašt-

šaušija-

šauwanijawant-

šawatar

šawitiš(t)-

šehuganijauwant-

šehunant-

šehur-

šehurija-

(TÚG)šeknu-

GIŠšenti-

(URUDU)šeppik(k)ušta-šer

šerha-

šerhala-

šeš- (šeš/šaš-)

šeša-

šešha-

šešd-šieššar

šija- (šiye-hhi)

šijamana-

šijatalleški-

šimmanata (=šamanatar ?)

šipant-

šipandant-

šipantuant-

šipantuanta

šiptamija-

šišd- (šišd-mi)

šiu-

šiwal-

šiwatt-

*šiwattili-

*šu

šuel

šuhha- (Verbum)

šuhha- (Subst.)

šuhmili-

šullai-

šumašila

šupp- (šupp-a)

šuppal-, šuppala-, šupla-

šuppariya- (šupparye-tta)

šuppešara-

šuppieššar/šuppiyaššar

šuppijahh-

šuppiššar(a)-/šuppiyaššara-

šuppišsduwara/i-

šuppištuwarija-

šuppiwašhar

šura(š)šura-

(:)šu-ri-in-na

URUDU/ZABARšurzi-

NINDAšušiš

šuwant-

šuwaru-

šuwaruk-

šuwaruwaz
HPM Startseite
Lexikographie Index