Kritische Bibliographie der Lexikographie des Hethitischen

 Logo
M. Marazzi & N. Bolatti Guzzo
in Zusammenarbeit mit P. Dardano - R. Francia - M. Cammarosano - A. Rizza
Kontakt

Citatio: M. Marazzi – N. Bolatti Guzzo et al., hethiter.net/: Lexembibliographie (2007)


Index


A - E - H - I - K - L - M - N - P - R - S - T - U - W - Z

ta

*t/,

dā-

tahuštama-

dai-/tija- (tiye-hhi)

taya- (tâyye-)

*daijahh-

da-a-ja-u-an?-zi?

taimant-

*tagai-/*taki-

taganzipa-

NINDAtakarmu-

takija ... takija

daganzipa-

takšan bzw. (*)takšan-

takšatar

takšul-

takku

takku- (Verbum)

taggurkumnili

takkuwar

takkuwi(ja)-

(DUG/GIŠ)tallai-, talla-

tallija-

dalugašti-

damai-

damašš-/damešš-

tamatta

dammeli-

tamenk-

tamet-

dametarwant-

tameuma(n)-

dampu-

dampueš-

()dampupi-

damšatalla-

tān/dān, dān(-)peda-

UZUdanhašti-

tangarant-

*t/danki

dankui-

dankulija-

taparrija-

tabarna-tapašši-

(TÚG)tapašpa-

(DUG)tapišana-

tapišant-

(GIŠ)tabri- (bzw. luw. taprit-)

GIŠtabrinni-

tapuš-

UZUtapuwaš-

tarašganijauwant-

tarh-

tarhuili-

tarija-

tarrijanalli-

tarkummai-

tarku(wai)-

tarla-

tarlipa-

tarlipant-

tarmana-

tarmena/i-

tarna- (Subst. “Schädel\")

tarna- (Verbum: tarna-, tarnahh-hhi)

tarnattalla-

tarnumar

tarpa-

tarpani-

tarpatarpa-

(:)tarpi-

tarpuli-

tarš-

†*tarš (\"mucus\")

GIŠtarša-

:tarš(a)ma- (?)

taršanzipa-

GIŠtarše-

:tarši-

taršip(ij)ala-

taršganijawant-

taršna-

taru-

taru(wai)-

tarumaki-

tarupp-

GIŠtar(u)wal(l)i-

tarwijalli-

GIŠtarzu-

UZUtaškui-

tauga-, taiuga-

tazzelli-

te-/tar- (tê-//tar-mi)

tekan-

telipuri-

tenawa-

tepšaweš-

tepšu-

teri-

terija-

terijalla-

teripp- (teripp-mi)

GIŠtieššar

tija-

tija- (\"to bind\")

tijammar

(kattan) tijawašGADtiliuri-

tišanuš

(UZU)tita(n)-

tittanu-

tittiya- ( tittye-mi ) \"säugen\"

tittijant- (in HG)

ti?tiššalli-, *titišša-

tuekka-

*tuh(u)kantatar

tuh(u)kanti-, tahukanti-

tuhš-

tuhšalau-

tuhhueššar

dujanalli-

tuikkant-

tuk

dukk-

tukanzi-

tulija-

NINDAtumati-

tunnakeššar

tunnakiš (tunnakišnaš)

É/GIŠtuppa- (bzw. GI/GIŠPISAN)

NA4tu-pa-an-zi

tuppiant-

turiya- (turye-mi)

turuppa-

duškarat-

dušgarawant-

NA4duški-

:dušduma(/i)-

duddumijant-

duddušhialla-

duwan

duwarna- (?)

duwadduduwaduna-

tuwaz

tuzzi-

NINDAtuzzi-

tuzzija-

tuzzijant-
HPM Startseite
Lexikographie Index